Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Nettsteder: EUs felles landbrukspolitikk

Tips en venn Skriv ut

Del på Facebook  

Institusjoner i EU: Ministerråd, Kommisjon og Parlament

EUs Ministerråd for jordbruk og fiskeri består av medlemslandenes landbruksministre. Ministerrådet vedtar CAP etter forslag fra Kommisjonen og etter forhandlinger med Parlamentet. Ministerrådet møtes som regel en gang i måneden.
 
 
Coreper er forkortelsen for «Committee of the Permanent Representatives of the Governments of the Member States to the European Union». Coreper består av medlemslandenes ambassadører og forbereder saker til behandling i Ministerrådet. Komiteen møter hver uke.
 
 
SCA er forkortelsen for «Special Committee on Agriculture» som i likhet med Coreper forbereder saker til behandling i Ministerrådet. Komiteen er satt sammen av høytstående embetsmenn fra medlemslandene. SCA behandler saker omkring EUs markedsordning, bygdeutvikling («rural development») og strukturen i jordbruket. SCA møter som regel hver uke.
 
 
DG Agri (Directorate-General for Agriculture and Rural Development) kan betegnes som EUs “landbruks- og matdepartement”. Den politiske ledelsen ligger hos landbrukskommisæren som er medlem av Kommisjonen, mens generaldirektøren har ansvaret for den administrative ledelsen. Kommisjonen har enerett til å foreslå endringer i EUs felles landbrukspolitikk, men vedtar ikke selv politikken.
 
 
DG Sanco er ansvarlig for EUs helse- og forbrukerpolitikk, deriblant mattrygghet.
 
 
DG Enterprise er ansvarlig for EUs industripolitikk, deriblant handelen med bearbeidede landbruksvarer og medansvarlig sammen med DG Agri og DG Markt (Indre marked og tjenester) for verdikjeden for matvarer.
 
 
DG Environment er ansvarlig for EUs miljøpolitikk.
 
 
Parlamentets komité for landbruk og bygdeutvikling («rural development») behandler saker relatert til landbruket og forbereder disse til behandling i plenum.
 

 

Interesseorganisasjoner

Listen inneholder ikke-statlige organisasjoner som inviteres til Kommisjonen til å delta i høringer og andre konsultasjoner omrking landbrukspolitiske spørsmål

COPA («Committee of Professional Agricultural Organisations») er paraplyorganisasjonen for de nasjonale bondelagene i medlemslandene, mens COGECA («General Confederation of Agricultural Cooperatives») er paraplyorganisasjonen for den samvirkeorganiserte delen av EUs matindustri.
 
 
EVCV («European Coordination Via Campesina») eller “Via Campesina” er en sammenslutning av europeiske småbrukerlag.
 
 
CEJA («European Council of Young Farmers») organiserer bondelag med vekt på unge bønder. (Nettsiden er for tiden nede).
 
 
EMB («European Milk Board») er en europeisk paraplyorganisasjon av nasjonale foreningen for melkeprodusenter.

 

 

Industri og handel

FoodDrinkEurope organiserer EUs matindustri og er en del av UNICE («the Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe»), sammenslutningen av de nasjonale arbeidsgiverorganisasjonene i medlemslandene.
 
 
Eucolait er den europeiske foreningen for handel med meierivarer og representerer grossister, eksportører og importører av meierivarer.
 
 
EDA («European Dairy Association») er den europeiske foreningen av bedrifter innen meieriindustrien.
 
 
EWPA («European Whey Products Association») er den europeiske foreningen av bedrifter innen produksjonen av melkepulver.
 
 
CELCAA («European Liaison Committee for the Agricultural and Agri-Food Trade») er en europeisk paraplyorganisasjon som organiserer foreninger og enkeltbedrifter innen handel med landbruksvarer og matvarer.
 
 
EFFAT («European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions») er en europeisk forening av arbeidstakerforeninger innen mat, landbruk og turisme.
 
 
CLITRAVI (The Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union) er en organisasjon for kjøttbearbeidende bedrifter i Europa.
 
 
UECBV (The European Livestock And Meat Trading Union) er en sammenslutning av nasjonale organisasjoner for handel med husdyr (storfe, hester, sau og gris), handel med kjøtt av disse husdyrene, slakterier, skjæringsbedrifter og bearbeidingsbedrifter innen kjøttbransjen.

 

 

Forbrukere

BEUC («The European Consumer Organization») er en paraply som organiserer forbrukerorganisasjoner i medlemslandene.
 
 
Eurocoop («European Community of Consumer Co-operatives») er en europeisk organisasjon som samler nasjonale forbrukersamvirke.

 

 

Miljøorganisasjoner

Eurogroup for animals er en europeisk organisasjon for dyrevelferd.
 
 
IFOAM («International federation of organic agriculture movements») er en internasjonal forening som representerer ulike grupper innen økologisk jordbruk.
 
 
EEB («Federation of Environmental Citizens Organisations») representerer nasjonale miljøvernorganisasjoner på europeisk nivå.
 
 
Birdlife er et verdensomspennende partnerskap av nasjonale foreninger for naturvern.
 
 
WWF («World Wildlife Fund») er en internasjonal miljøvernorganisasjon.
 
 
EFNCP («European Forum on Nature Conservation and Pastoralism») er en europeisk organisasjon med fokus på bevaring av ekstensiv husdyrhold.

 

 

Andre

ELO («European Landowner’s Organization») er en europeisk organisasjon for eiere av jordeiendommer.
 
 
CEPF («Confederation of European Forest Owners») er en paraplyorganisasjon av nasjonale skogeierforbund i Europa.
 
 
EuroGites («the European Federation for Farm and Village Tourism») er en paraplyorganisasjon for nasjonale foreninger innen landbruksrelatert turisme.

 

Publisert: 03.04.2014

 

 

 

NILF i media