Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

GreeNudge: En vennlig dytt for økt kildesortering

Tips en venn Skriv ut

Avfall Sør har i igangsatt et forskningsprosjekt om effekten av «nudge» for endring av avfallsadferd.  Nærmere 9000 husstander i Kristiansand er plukket ut til å delta, og målet er å få husholdningene til å kaste mindre og kildesortere mer.                                                           

 

 

 
Foto: Avfall Sør.

 

19.06.2015

Avfall Sør har i igangsatt et forskningsprosjekt om effekten av «nudge» for endring av avfallsadferd.  Nærmere 9000 husstander i Kristiansand er plukket ut til å delta, og målet er å få husholdningene til å kaste mindre og kildesortere mer.

Forskningsprosjektet undersøker om små, enkle tiltak, såkalte nudge, kan påvirke våre hverdagsrutiner og – handlinger. Nudge betyr «en liten, vennlig dytt i riktig retning.» I dette prosjektet er målet at det kastes mindre, og gjenvinnes mer. Prosjektet gjennomføres i Kristiansand, i regi av Avfall Sør, med støtte fra miljøstiftelsen GreeNudge, samt Klima- og miljødepartementet.

Avfallsmengden tredoblet på 20 år
Avfallsmengden i Kristiansand er tredoblet siden 1992, og utgjorde i 2013 556 kilo per innbygger. På landsbasis kastet hver innbygger 441 kilo, noe som tilsvarer omtrent en dobling fra 1992 (SSB 2014).
Matavfall og øvrig husholdningsavfall representerer en av vår tids store miljøutfordringer. Redusert mengde avfall og økt gjenvinning er bra for klimaet, og for kommune- og privatøkonomi.
Å redusere avfall og øke kildesortering dreier seg i stor grad om hverdagsutfordringer, og bevisstgjøring rundt egne handlinger og rutiner. Kan informasjon om ens egen avfallsmengde og sortering føre til endring av mengden levert avfall, og sortering? Vil husholdningene oppleve denne typen innsikt som motiverende for økt innsats, er spørsmålet.

Spørreundersøkelse blant 9000 husstander
Rundt 9000 husstander, det vil si 10,5 prosent av innbyggerne i kommunen, er inviterte til å delta i den nettbaserte spørreundersøkelsen om sine vaner knyttet til husholdningsavfall og avfallshåndtering. Ved utgangen av året skal resultatene sammenstilles i en forskningsrapport om effekten av nudging for avfall og kildesortering.

Bakgrunn
I Kristiansand sorteres avfallet i tre beholdere, eller dunker; brun for bioavfall, grønn for papir og grå  for restavfall. Avfall Sør veier dunkene ved tømming, og har statistikk som viser historisk utvikling for hver husholdning. Innbyggerne betaler renovasjonsgebyr basert på antall tømminger. I januar mottok deltakerne informasjon om hvor mye de har kastet og/eller kildesortert i 2012 og 2013. I september fikk de tilsvarende informasjon for 1. halvår 2014.

Stor miljøeffekt
Øvrige mål for undersøkelsen er å finne hvilken miljøeffekt dette har for utslipp av klimagass, om slike enkle tiltak kan iverksettes over hele landet og eventuelt også benyttes i andre sektorer.
Selv små endringer i avfallsmengde har stor miljøeffekt.

  • Hvis halvparten av Norges befolkning (2,5 mill.) reduserer matavfallet sitt med 5 prosent sparer vi miljøet for 23 750 tonn CO2-utslipp på 1 år.
  • Hvis alle 85 000 innbyggerne i Kristiansand kaster 5 prosent mindre mat hvert år vil det utgjøre 807 tonn redusert CO2 utslipp, eller tilsvarende CO2 utslipp fra 538 bensindrevne biler med kjørelengde på 15 000 km pr år
     

Se også:

 

NILF i media