Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

TRIBORN - innovasjon for bioenergi i distrikts-Norge

Tips en venn Skriv ut

TRIBORN er et prosjekt som skal levere kunnskap om hvordan systemer og strategier for bioenergiinnovasjon bør utformes for å fremme utvikling av næringsliv, miljø og lokalsamfunn i distrikts-Norge. Prosjektet skal samtidig bidra til å fremme nasjonale bioenergimål.

TRIBORN's project goal is to generate knowledge about how systems and strategies for bioenergy innovation should be designed to promote economic development, the environment and communities in rural Norway. It shall also promote the achievements of national bioenergy targets.

09.11.2014

TRIBORNs prosjekttittel
Sikre positive resultater for næringsøkonomi, miljø og lokalsamfunn fra bioenergiutvikling og innovasjon i distrikts-Norge

TRIBORN's project title
Securing triple bottom line outcomes from bioenergy innovation in rural Norway 

 

 

Om Triborn / About Triborn


 Organisering / OrganisationAdministrasjon / Administration

  • Prosjektledelse / Project Governance

o   Prosjektleder: Karen Refsgaard, Nilf

o   Prosjektstyringsgruppe:

•   Prosjektleder: Karen Refsgaard, Nilf
•   Nicholas Clarke, Skog og landskap
•   Rasmus Ole Rasmussen, NordregioFormidling / Dissimination

Nyttige lenker / other useful links

 

....og mer / and more

 

 

 Sist endret: 25.03.2015

 

NILF i media