Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Kraftig prisfall på matvarer i desember

Tips en venn Skriv ut

10.01.2015

Forbrukerpriser
I desember steg forbrukerprisen på egg med 2,1 prosent (se figur nedenfor). Sterkest prisnedgang ble også denne måneden registrert på frukt og grønt, der prisen falt med 2,9 prosent.
 

Figuren viser prosentvis endring i forbrukerprisene siste månedDe siste 12 månedene har prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer økt med 2,4 prosent. Matprisene steg med 2,0 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer hadde en prisoppgang på 5,4 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) økte med 2,1 prosent i den samme perioden.

Frukt og grønt:
Varegruppen frukt og grønt hadde en prisnedgang på 2,9 prosent i desember. Prisfallet var sterkest for frisk frukt med 5,7 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har imidlertid prisen på frukt og grønt økt med 3,1 prosent. Prisøkningen har vært sterkest for frisk frukt med 4,9 prosent.

Kjøttvarer:
Prisindeksen for kjøttvarer samlet falt med 2,5 prosent fra november til desember. Det var storfe og svin som skilte seg ut med sterkest prisendringer. Mens prisen på storfe økte med 4,0 prosent, falt prisen på svin med 2,9 prosent. De siste 12 månedene har prisen på kjøttvarer økt med 1,2 prosent. Sterkest prisvekst ble målt på lam med 3,7 prosent og fjørfe med 4,8 prosent.

Meierivarer:
I desember viste prisindeksen for meierivarer en prisøkning på 0,4 prosent, der indeksen for melk, yoghurt og fløte økte med 0,8 prosent. De siste 12 månedene har prisen på meierivarer gått opp med 0,8 prosent. Samtlige grupper innen meierivarer har hatt en prisøkning, men indeksen for melk, yoghurt og fløte skiller seg ut med en prisøkning på 1,2 prosent.

Egg:
Forbrukerprisen på egg økte med 2,1 prosent fra november til desember og har de siste 12 månedene økt med 3,1 prosent. 

Engrospriser
For meierivarer blir engrosprisen beregnet for bearbeidede produkter som ost, smør osv. Fra november til desember var engrosprisene på meierivarer uendret. Ser man på de siste 12 månedene har engrosprisene for meierivarer økt med 3,9 prosent. Smør har hatt sterkest prisøkning med 7,1 prosent.

Engrosprisen på egg økte med 0,3 prosent i desember. De siste 12 månedene har engrosprisen på egg økt med 3,2 prosent, som tilsvarer økningen i forbrukermarkedet. 

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for helt slakt. I desember falt engrosprisen på svin med 1,2 prosent, mens den steg med 0,5 prosent for storfe. De siste 12 månedene har engrosprisen økt for samtlige kjøttslag. Sterkest prisøkning ble registrert på svin, der prisen har økt med 6,6 prosent.

Produsentpriser
Produsentprisen for svin steg med 2,4 prosent i desember, mens den falt med 0,6 prosent for lam. De siste 12 månedene har produsentprisen på svin økt med 7,4 prosent. Lam skiller seg ut med svakest prisutvikling på minus 0,6 prosent.


For mer informasjon om månedlige prisendringer, se statistikk for matpriser fordelt på forbruker-, engros- og produsentledd.

For flere opplysninger, kontakt Stine Evensen Sørbye.


Se også
• Temaside om matvarepriser
 

 

NILF i media