Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

2004

Ny konstituert markedsdirektør

BBC Skottland med interesse for forskning om avfallshåndtering i Norge

Ny doktorgrad i NILF: Frode Veggeland

Ny utgave av Mat og industri

Ny bok om risikohåndtering i landbruket

Artikkelserie om håndtering av handelshindre

Ny doktorgrad om etterspørsel etter matvarer

Nedlasting av demoversjon av ØkologiPlan

ØkologiPlan - til hjelp ved økologisk produksjon

Utsyn over norsk landbruk 2004

Top 20 - Europeiske meierier

CAPRI-modellens første resultater i Norge

Doktorgrad om matetterspørsel

Ny direktør i NILF: Tror på bedre internt samspill og økt verdi for brukerne

Slam - en verdsatt ressurs i jordbruket?

Doktorgrad om internasjonalisering og styring av matpolitikk

Handbok for driftsplanlegging 2004/2005

Landbruket og matvaresektoren i Norge og EU

Organisasjonstilpasning for et mer integrert og brukerrettet NILF

Prisforskjeller i nordiske frukt og grøntmarkeder

Driftsgranskingsrapporten 2003 er utgitt

Anne Moxnes Jervell slutter som forskningsdirektør i NILF

Nyskaping i landbruket - nytt strategisk forskningsprogram

Strategi for landbruksbasert næringsutvikling

Virkemidler for å forenkle verdenshandelen

NILF har delteke i eit nyleg avslutta EU-prosjekt innanfor ESPON-programmet

Endringer i matvarepriser etter momsreformen

Ivar Pettersen ny direktør i NILF

Ny doktorgrad om matpolitikk og internasjonalisering

Avgiftsøkning effektiv mot høyt brusforbruk

Nedgang i jordbruksinntektene i 2003

Inntektsnedgang for gårdsbruk i Nord-Norge

Jordbruksinntektene uendret på Østlandet i 2003

Varierende jordbruksinntekter i Trøndelag

Aukande produksjon av plommer

Inntektene til bøndene på Sør- og Vestlandet ned med 9 %

 

NILF i media