Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Ny doktorgrad om etterspørsel etter matvarer

Tips en venn Skriv ut

Ny doktorgrad om etterspørsel etter matvarer

Geir Wæhler Gustavsen
 

Geir Wæhler Gustavsen disputerte fredag 28. mai for graden dr.scient. ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved Norges Landbrukshøgskole (NLH). Bedømmelseskomiteen besto av professor Julian Alston fra University of California, professor Frank Asche fra Høgskolen i Stavanger og førsteamanuensis Atle G. Guttormsen fra NLH som komiteens leder. Prøveforelesningen ble holdt samme dag med temaet «The Demand for Food and Beverages; What do We Know, and What Would We Like to Know?».

Avhandlingen Essays on Food Demand Analysis inneholder fem essay med formål å analysere etterspørselen etter matvarer fra både et produsentperspektiv og et helseperspektiv. Den tar for seg norske forbrukeres reaksjoner på endringer av priser på matvarer, inntektseffekter, reklame, helseinformasjon og informasjon om matskandaler. De fem essayene har flere konklusjoner; deriblant den at melkereklame har hatt en positiv effekt på melkesalget fra 1975 til 1995, men at reklamen ikke har vært lønnsom for produsentene. Et annet funn viser at økte avgifter på sukkerholdig brus vil føre til en liten reduksjon i forbruket hos de som forbruker lite brus, og en stor reduksjon i forbruket til de som forbruker mye brus. Avhandlingen viser også at helseinformasjon har effekt på personer som spiser lite grønnsaker, men ikke på de som spiser mye grønnsaker.

Geir Wæhler Gustavsen har vært ansatt i NILF siden 1993, og har tidligere arbeidet for Norsk institutt for Luftforskning. Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i sosialøkonomi i tillegg til å ha graden cand.mag. i realfag med hovedvekt på informatikk.

Se også oversikt over andre forsidesaker

Publisert 10.06.2004

 

NILF i media