Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

50 tusen årsverk i jord- og skogbruk i 2010

Tips en venn Skriv ut

Foto: Asbjørn Veidal.
 I følge Statistisk sentralbyrå sysselsatte jord- og skogbruk tilsammen om lag 50 000 normalårsverk i Norge i 2010. Det tilsvarer 2,3 prosent av samlet sysselsetting i landet. I 2002 var det 61 200 normalårsverk jord- og skogbruk. Antall årsverk har minket 2,5 prosent per år fra 2002–2009.
 

Beregnet etter prinsippene i Nasjonalregnskapet var produksjonen i jord- og skog¬bruk på ca. 30 mrd. kroner i årene 2000–2006 og økte til om lag 35,2 mrd. kroner i 2008 målt i løpende priser. De foreløpige tallene viser en nedgang på ca. 1,5 mrd. kroner fra 2008 til 2009 og en økning på nær 4 mrd. kroner fra 2009 til 2010.
Mer om landbrukets betydning i nasjonaløkonomisk sammenheng, eller om andre forhold av betydning for norsk landbruk, kan leses i Utsyn over norsk landbruk – Tilstand og utviklingstrekk 2011.

I Utsyn over norsk landbruk er det samlet mye av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet fra blant andre Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NILF.
 

For mer informasjon kontakt Heidi Knutsen.

Se også oversikt over tidligere utgaver av Utsyn over norsk landbruk og oversikt over andre forsidesaker.

 

Publisert: 18. oktober 2011