Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Nye forskrifter medvirker til at norske pelsdyrfarmer avvikler

Tips en venn Skriv ut

Del på Facebook  

Nesten halvparten av de spurte foretakene nevnte nye forskrifter som én av årsakene til at de sluttet med pelsdyr. Dette er ett av resultatene i en undersøkelse NILF har gjort på oppdrag fra Dyrevernalliansen.

Foto: Stock.xchng

Ett av formålene med undersøkelsen var å belyse ulike forhold ved pelsdyrfarmere som har sluttet i næringen. Dette ble gjort gjennom en spørreundersøkelse over telefon blant tidligere pelsdyrfarmere. Det er i notatet også gjort en vurdering av arbeidsforbruket i pelsdyrholdet og en opptelling av ulike selskapsformer blant dagens pelsdyrfarmere.

I undersøkelsen oppga nesten halvparten av de foretakene som hadde avviklet pelsdyrholdet i perioden 2004-2008, at «Nye forskrifter» var én av årsakene til at de sluttet. Rundt en tredjedel oppga «Dårlig lønnsomhet» som én årsak. Nesten 80 prosent av foretakene som hadde avviklet, mottok tilskudd til annen landbruksnæring mens de ennå hadde pelsdyr og over 60 prosent har mottatt slike tilskudd også etter at de sluttet med pelsdyr. Over halvparten av oppdretterne i undersøkelsen var i alderen 40 til 60 år da de sluttet med pelsdyr og bare 5 prosent var 67 år eller eldre.

Av de som driver med pelsdyr i dag, er 95 prosent organisert som enkeltpersonforetak Sysselsettingen på pelsdyrfarmen er vanskelig å fastslå eksakt fordi tall fra ulike kilder ikke er entydige. I notatet er det konkludert med at antall årsverk ligger i området 300–350.

 

Les hele Notat 21-2012 Pelsdyrhold i Norge - avvikling, arbeidsforbruk og selskapsform 

For mer informasjon, kontakt Ivar Hovland.

 

Publisert 27.11.2012