Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Kost-effekt kalkulator for jordbrukstiltak

Tips en venn Skriv ut

NILF har sammen med Bioforsk utviklet en kost-effekt kalkulator for jordbrukstiltak. Kalkulatoren er et verktøy for å beregne kostnader ved å begrense vannforurensning i jordbruksområder – spesielt kornområder.

Stubb i Ås, Akershus Foto: Svein Skøien, FMLA Østfold
 

Her kan en beregne kost-effekt av endret jordarbeiding, vegetasjonssoner og fangdammer. Tiltakskalkulatoren kan benyttes av fylkesmenn, vannområder og -regioner, landbruksrådgivning m.fl.

Kalkulatoren er en del av et prosjekt der NILF og Bioforsk har evaluert tiltak mot fosforavrenning fra kornarealer i ulike deler av Norge. Rapporten fra prosjektet slår fast at innen jordbruket er det mest kostnadseffektivt å gjennomføre tiltak i områder med høy erosjonsrisiko, og at det er rimeligere å sette inn tiltak i vårkorn enn i høstkorn.

Les

 

For mer informasjon kontakt Karen Refsgaard.

 

Publisert 25.10.2013

 

 

 

NILF i media