Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

NILF - nyhetssaker

Tips en venn Skriv ut

På inngangssiden til NILFs nettsider har vi en del nyhetssaker. Nedenfor finner du en oversikt over nåværende og tidligere oppslag.

2015
     
17.06.2015   "Making the Bioeconomy Work"
12.06.2015   Inn på tunet gir mer jordbruksdrift
12.06.2015   NILF-notat 2015-6: Bygdenæringer
10.06.2015   Hva motiverer til økologisk kornproduksjon
10.06.2015   Norske forbrukerpriser på mat økte i mai
10.06.2015   Framleis prisfall på mat
08.06.2015   Store avlinger i 2014
05.06.2015   Ny regional struktur 
22.05.2015   Victor D. Norman blir styreleder for Norsk institutt for bioøkonomi
11.05.2015   Kostbar usikkerhet for jordbruket ved kampflybasen
11.05.2015   Framleis råvareprisfall på kornvarer i april
11.05.2015   Prisene på mat økte i april
11.05.2015   Stilling ledig: Rådgjevar til eittårig vikariat i Bergen
30.04.2015   Nye telefonnummer
29.04.2015   Stilling ledig: Økonomidirektør i NIBIO
27.04.2015   Seminar 20.05: Partiene, velgerne og bøndene
27.04.2015   Andelsjordbruk tar av
27.04.2015   Seminar: "Partiene, velgerne og bøndene"
22.04.2015   Økt produksjon og investeringsvilje tross dårligere resultat for Trønderbonden
20.04.2015   NILFs årsrapport for 2014
16.04.2015   NILF-forsker lanserer bok
10.04.2015   Framleis råvareprisfall på verdsmarknaden
10.04.2015   Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart
10.04.2015   Prisene på mat gikk ned i mars
09.04.2015   Vedtak om regional struktur for NIBIO
27.03.2015   Lønner det seg å investere i robotmelking?
23.03.2015   Uendret resultat for samdrifter i melkeproduksjon fra 2012 til 2013
14.03.2015   Industri i medvind
10.03.2015   Råvareprisfall på verdsmarknaden i februar
10.03.2015   Prisøkning på matvarer i februar
03.03.2015   Summer school in Comparative Rural Policy
02.03.2015   Høg investering trass lågare jordbruksinntekter
23.02.2015   Låg lønnsomhet for nyskapende bønder
23.02.2015   Klimaavgift på rødt kjøtt?
19.02.2015   Bønder bør sjonglere med ballane
19.02.2015   Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) to be launched July 1st 2015
17.02.2015   Ulik utvikling mellom økologiske og konvensjonelle mjølkebruk
12.02.2015   Om arbeidsforbruk i jordbruket - NILFs innspill til produktivitetskommisjonen
12.02.2015   Råvareprisfall på verdsmarknaden i januar
12.02.2015   PhD-stipendiatstilling ledig/PhD scholarship within economics
11.02.2105   Matvareprisene økte i januar  
06.02.2015   Norsk institutt for bioøkonomi opprettes fra 1. juli 2015  
05.02.2015   Liten endring i lønnsomhet for Nord-Norske gårdsbruk i 2013  
23.01.2015   Notat om landbruksøkonomien på Vestlandet  
20.01.2015   Landbruksrekneskap i 100 år
12.01.2015   Call for Proposal to Book on Grounded Innovation
12.01.2014   Kraftig prisfall på kjøt på verdsmarknaden i desember
12.01.2015   Kraftig prisfall på matvarer i desember
     
2014    
22.12.2014   Om beregninger av erstatninger etter tap til rovdyr
15.12.2014   Sysselsettingen går ned og effektiviteten opp i Finnmark-jordbruket
15.12.2014   Eurostats jordbruksprognose for 2014 viser nedgang i EU, økning i Norge
11.12.2014   Prisnedgang på frukt og grønt i november
10.12.2014   Maisprisen auka kraftig på verdsmarknaden i november
09.12.2014   Svakt driftsresultat i jordbruket 2013
04.12.2014   "Utsyn over norsk landbruk" gir oversikt
28.11.2014   10.12 Seminar: Driftsgranskingar 2013
25.11.2014   Beregninger fra NILF om verdiskaping i pelsdyrnæringen
24.11.2014   Kronikk: Hvor blir det av satsingen?
10.11.2014   Prisen på matråvarer fall på verdsmarknaden i oktober
10.11.2014   Norske matvarepriser gikk ned i oktober
06.11.2014   Matindustrien blir stadig viktigere
16.10.2014   Etterlyser pølsemakere
10.10.2014   Matvareprisene gikk ned i september
10.10.2014   Prisfall for matråvarer på verdsmarknaden i september
08.10.2014   Ny rapport om effektiv arealutnyttelse
10.09.2014   Matvareprisene gikk ned i august
10.09.2014   Prisfall på matråvarer internasjonalt i august
13.08.2014   Økte matvarepriser i juli
12.08.2014   Prisen på soya fall på verdsmarknaden i juli
31.07.2014   Effekter av Innovasjon Norges virkemidler til jordbruket
14.07.2014   Reduserte matpriser i juni
14.07.2014   Prisen på kveite fall på verdsmarknaden i juni
27.06.2014   Hvordan bidrar forskning til verdiskaping?
20.06.2014   NILF slås sammen med Bioforsk og Skog og landskap
17.06.2014   Hvorfor dyrker ikke flere økologisk?
12.06.2014   Økte matpriser i mai
12.06.2014   Prisen for matråvarer fall på verdsmarknaden i mai
11.06.2014   Kornlagre øker ikke forsyningssikkerheten
28.05.2014   917 årsverk i reindriften
22.05.2014   Tall for bøndenes inntektsvekst er fra statens tilbud
21.05.2014   Ønsker du å kjøpe Per Harald Grues «Norsk landbrukspolitikk 1970-2010»?
14.05.2014   23.mai:Frokostseminar om landran
12.05.2014   20. mai:Landbrukspolitikken i Grues tid
12.05.2014   Prisen på svinekjøt fortset å auke på verdsmarknaden
12.05.2014   Påsketilbud påvirket matprisene i april
06.05.2014   Hvilke landbrukspolitiske målsettinger vektlegger folk flest?
11.04.2014   Kraftig prishopp for svinekjøt på verdsmarknaden
11.04.2014   Prisøkning på egg og meierivarer
10.04.2014   Norsk matindustri under press
10.04.2014   Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart
10.04.2014   Historisk lav selvforsyning
09.04.2014   Dyrare med leigd arbeid på Jæren
08.04.2014   Økologiske melkeprodusenter tjener bedre
21.03.2014   29. juni-13. juli: Internasjonal sommerskole i Mexico
20.03.2014   Gode avlinger og bedre priser ga godt resultat i Trøndelag
19.03.2014    Fine potetavlinger i nord
18.03.2014   Bedre lønnsomhet for sauehold i Troms
17.03.2014   Godt år for vestlandsbonden
10.03.2014   Pris på korn aukar på verdsmarknaden
10.03.2014   Økt forbrukerpris på fisk i februar
03.03.2014   Mulighet for endring i fordeling av BU-midler
14.02.2014   Sterk resultatvekst for samdrifter i melkeproduksjon
13.02.2014   Nytt prosjekt om arealressurser
13.02.2014   Produksjon og lønnsomhet i reindriften i Finnmark
12.02.2014   Bedre lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge
11.02.2014   Regionalpark Haldenkanalen bruker NILFs anbefalinger
10.02.2014   Nedgang i prisinderksen for mat på verdsmarknaden i januar
10.02.2014   Prisen på mat gikk opp i januar
06.02.2014   Effekt viktigere enn pris
23.01.2014   Partner har betydning for langsiktig gårdsdrift
31.01.2014   Markedsregulering: verdsatt, men omstridt
14.01.2014   Prisen på mat gikk ned i desember
14.01.2014   Auke i prisindeksen for mat på verdsmarknaden i desember
 
2013

 

    
10.12.2013   Stor auke i jordbruksinntekta i 2012
27.11.2013   Inger-Anne Ravlum ny direktør i NILF
26.11.2013   Færre jordbruksbedrifter, samlet produksjonsvolum opprettholdes
15.11.2013    Ledige plasser på kurs i landbruksøkonomi på Gardermoen
12.11.2013   Prisindeksen på matvarer faller ytterligere i oktober
12.11.2013   Store svingingar i prisen på laks
04.11.2013   Mogens Lund tilsatt som ny avdelingsdirektør i NILF
31.10.2013   Matindustrien kan vise til sterkere utvikling enn øvrig industri
25.10.2013   Kost-effekt kalkulator for jordbrukstiltak
15.10.2013   Økt produktivitet i jordbruket kan lette presset på skogressursene i Tanzania
11.10.2013   Prisindeksen for matvarer falt i september
11.10.2013   Prisen på laks faller på verdsmarknaden
10.10.2013   Melkeproduksjon og hagebruk bidrar mest i Telemark og Buskerud
01.10.2013   Åtte faktorer styrker innovasjonstakt og verdiskaping i kjøttbransjen
26.09.2013   Gratis skolefrukt øker fruktinntaket hos både barn og foreldre
19.09.2013   Evaluering av tiltak mot fosfortap fra norske jordbruksarealer
11.09.2013   Gode maisavlingar senker prisindeksen for matråvarer på verdsmarknaden i august
11.09.2013   Tilbudskampanjer på matvarer preger prisbildet i august
09.09.2013   Behov og interesse for Inn på tunet
04.09.2013   Årsverksinntekten i jordbruket forventet å øke 5,1 prosent i 2013
02.09.2013   Lokal omsetnad styrkjer marknaden for villsaukjøt
28.08.2013   Stor variasjon i lønnsomhet mellom gårdsbruk i norsk og trøndersk melkeproduksjon
08.08.2013   Burde NILF ta oppdrag fra høyre?
23.08.2013   Trivelig og fleksibel arbeidsplass viktigere enn økonomi
14.08.2013   Prisane på mais gjekk ned på verdsmarknaden
14.08.2013   Størst prisøkning på kjøttvarer i juli
10.07.2013   Størst prisendring på friske grønnsaker i juni
10.07.2013   Prisane på svinekjøt auka på verdsmarknaden i juni
05.07.2013   Årets nypoteter på vei
03.07.2013   Stor mengde, men redusert kvalitet
28.07.2013   Dårligere resultat tross bedre dekningsbidrag for økobier
26.06.2013   Bruker sommeren til internasjonale studier i landbruk og mat
13.06.2013   Størst suksess med merking av småskalaprodukt
12.06.2013   Prisane på matråvarer aukar på verdsmarknaden
12.06.2013   Forbrukerprisen på egg økte i mai
06.06.2013   Agronomi for økt matproduksjon
06.06.2013   Yrke- og utdanningsvalg forklarer ikke kjønnsforskjeller i entreprenørskap
01.05.2013   Opprettholder jordbruksproduksjon med sterkere strukturendring
15.04.2013   Stabilisering av andelen forimport
14.04.2013   Forbrukerpriser på mat gikk ned i mars
22.03.2013    Bedre resultater for økologisk enn konvensjonell drift
14.03.2013    Prisane på sjømat fortsetter å auke på verdsmarknaden
14.03.2013    Lars Johan Rustad konstituert som midlertidig direktør i NILF
13.03.2013    Økte forbrukerpriser på smør i februar
12.03.2013    Reduksjon i forbruk av frukt, økt forbruk av kjøtt
11.03.2013    Ivar Pettersen fratrer som direktør i NILF
01.03.2013    Dagens struktur- og distriktsprofil berører så godt som alle bønder
28.02.2013    16-30. juni: Sommerskole i Bologna i internasjonale studier av distriktspolitikk
21.02.2013    Frå biodrivstoff til andre fornybare energikjelder innan transport
20.02.2013    Konkurransepolitikk ivaretar landbruks- og matpolitiske hensyn
16.02.2013    Redusert verdiskaping i jordbruket i Trøndelag
15.02.2013    Auke i jordbruksinntekta for bønder i Rogaland og Agder
13.02.2013    Økte forbrukerpriser på friske grønnsaker i januar
13.02.2013    Prisen på sentrale råvarer aukar på verdsmarknaden
23.01.2013    Redusert lønnsomhet i Nord-Norge – tross økte priser og lave renter
21.01.2013    Internasjonale matprisar gjekk opp i desember
15.01.2013    Internasjonale matprisar gjekk opp i desember
11.01.2013    Dekningsbidragskalkylar for Nord-Noreg med oppdaterte prisar
09.01.2013    Prisnedgang på mat og alkoholfrie drikkevarer i desember
09.01.2013    Dokumenterer dagligvarehandelens plass
 
2012

 

    
12.12.2012   Internasjonale matprisar gjekk ned i november
12.12.2012   Lav vekst i jordbruksinntektene i Europa i 2012, høyere i Norge
11.12.2012   Prisen på mat i Norge gikk ned i november
10.12.2012   Svakt resultat for jordbruket i 2011
27.11.2012   Nye forskrifter medvirker til at norske pelsdyrfarmer avvikler
21.11.2012   Melkeproduksjon dominerende driftsform i Møte og Romsdal
14.11.2012   Internasjonale matprisat gjekk ned i oktober
09.11.2012   Prisen på mat gikk ned i oktober
07.11.2012   Stor verdiskaping frå jordbruket i Rogaland
07.11.2012   NILF represented at OECD Rural Policy Conference in Siberia
26.10.2012   Statsbudsjettet 2013 – endringer og virkninger for jordbruket
23.10.2012   Prisforskjell aleine kan ikkje forklare auka grensehandel
17.10.2012   Internasjonale matprisar gjekk ned i september
15.10.2012   Det viktigste om planlegging og økonomisk rådgivning
11.10.2012   Dempa prisauke i august – men rekordhøge priser på viktige fôrråvarer og kyllingkjøt
11.10.2012   Høyeste månedlige økning i osteprisen siden 1986
19.09.2012   Gjelda aukar i jordbruket i Agder og Rogaland
18.09.2012   Framgang for vestlandsbonden også i 2010
17.09.2012   Klimagassutslippene fra animalske jordbruksvarer skjer før produktene forlater gården
13.09.2012   Stor spreiing i økonomisk resultat på utbyggingsbruk i Hordaland
12.09.2012   Prisen på mat gikk ned i august
10.09.2012   Avtale med Altinn
30.08.2012   Resultatkontrolltabellar tilgjengelege elektronisk
30.08.2012   NILF om Norge, landbruk og EU på BBC radio
22.08.2012   Prisøkning på innsatsfaktorer gir kostnadsvekst
16.08.2012   Sultne på helseinformasjon
15.08.2012   Auke i internasjonale matpriser - prisen på mais historisk høg
10.08.2012   Prisen på mat økte i juli
01.08.2012   Hvor blir det av den norske øko-frukten?
13.07.2012   Prisen på mat ned i juni
04.07.2012   Jordbrukets prisindeks steg med 2,7 prosent fra 2009 til 2010
03.07.2012   Prisindeks for maskiner og reiskapar i jordbruket
24.06.2012   Tre av fire brukere vil anbefale NILF
18.06.2012   Kornavlinga i 2010 kan delvis forklare gode driftsoverskott for bøndene på Austlandet
15.06.2012   Nedgang i familiens arbeidsfortjeneste for Trøndebonden
14.06.2012   Internasjonale råvarepriser gjekk ned med 2,7 prosent i mai
11.06.2012   Prisen på mat gikk opp i mai
15.05.2012   Vedvarende høy produktivitetsvekst og innovasjonsgrad i jordbruket
14.05.2012   Svak auke i internasjonale matråvarepriser i april
14.05.2012   Prisen på mat gikk ned i april
07.05.2012   Bør se på nye løsninger for å øke konkurranseevnen i norsk matsektor
25.04.2012   Disputerer med avhandling om sosioøkonomisk status og helse
20.04.2012   Forbrukarane vel økologiske eple utan emballasje
19.04.2012   Bedre resultater for økologiske mjølkeprodusenter og økologiske sauebrukere
13.04.2012   Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart
11.04.2012   IMFs råvareindeks opp med 2,7 prosent i mars
11.04.2012   Prisen på mat i Norge økte noe i mars
27.03.2012   Fallende matpriser påvirker matforbruket
27.03.2012   Tidleg slått krev mykje areal i geitehaldet
22.03.2012   Vann og matsikkerhet på den politiske agenda
22.03.2012   Sats på Fairtrade, Bergen!
12.03.2012   Kartlegging av økostøtte: begrenset andel til produsentene
09.03.2012   Forbrukerpriser på mat økte i februar
06.03.2012   Betre produktivitets- og lønnsemdsutvikling i finsk enn i norsk mjølkeproduksjon
24.02.2012   Følg NILF på Twitter
23.02.2012   Utfordrer næring og forvaltning til å ta i bruk ny innsikt om entreprenørskap
15.02.2012   Anbefalt lesing om berekraftig bygdeutvikling
11.02.2012   Fjerning av produksjonskrav vil hindre livskraftige bygder
10.02.2012   Svak oppgang i internasjonale matråvarepriser i januar
10.02.2012   Norske matpriser økte i 2012
03.02.2012   NILF i media 2011
27.01.2012   Sosioøkonomisk status viktig for om folk flest velger sunt
27.01.2012   Rom for lønnsom verdikjede
20.01.2012   Dei beste på sau held kostnadene nede
17.01.2012   Stabil råvareprisutviklingi 2011, nedgang de siste månedene
12.01.2012   Jordbruket i Agder: auka verdiskaping, nedgang i sysselsetting
11.01.2012   Prisen på mat gikk ned i 2011
 
2011

 

   
21.12.2011   Økte jordbruksinntekter i Europa i 2011
21.12.2011   Bonden, partneren og gårdsarbeidet
19.12.2011   Klimakvoter kan gi negative konsekvenser for fattige
19.12.2011   Internasjonale matråvarepriser moderat ned i november
15.12.2011   Variasjon i resultata mellom landsdelane
15.12.2011   Inntekstvekst og gjeldsauke for vestlandsbonden i 2010
15.12.2011   Nedgang i jordbruksinntekta for jærbøndene
15.12.2011   Svakt resultat for landbruksnæringa i Trøndelag i 2010
15.12.2011   Jordbruksinntektene sted med 8% i 2010
15.12.2011   Lønnsomheten for gårdsbruk i Nord-Norge økte betydelig i 2010
13.12.2011   Jordbruksinntektene auka med 8% i 2010
11.12.2011   Grunn til å vurdere alternativer til tradisjonell markedsregulering
10.12.2011   Landbrukspolitisk spill med troverdighet som innsats
09.12.2011   Reduserte forbrukerpriser på mat
09.12.2011   Svekket selvforsyning og tendens til større andel fõrimport
23.11.2011   Større variasjon mellom verksemder enn over tid for ei verksemd
16.11.2011   Bondens marknad gjev verdifull kundekontakt
14.11.2011   Statsbudsjettet 2012 - relevante endringer for jordbruket
11.11.2011   Matkjedeutvalet - manglande merksemd på viktige spørsmål
11.11.2011   Internasjonale matråvarepriser fortsatte ned i oktober
10.11.2011   Ustabile forbrukerpriser på kjøtt
04.11.2011   Søk hjelp når det er krise i økonomien
29.10.2011   Sterke verkemedel må til for å auke biogassproduksjonen frå husdyrgjødsel
28.10.2011   Mot omfattande overvaking av prisutvikling i verdikjedene for matvarer
21.10.2011   50 tusen årsverk i jord- og skogbruk i 2010
21.10.2011   Nettmøte med Ivar Pettersen
20.10.2011   Ekstrarekning på vel 30 milliardar kroner - utan ei enkel forklaring
11.10.2011   Økte matpriser i september
11.10.2011   Internasjonal matråvareindeks ned i september
07.10.2011   Optimistisk matindustri - i motvind
30.09.2011   Debatt om instituttgjennomgangen
28.09.2011   Skal vi nå produksjonsmåla, bør gulrøtene produserast i Nord Noreg
23.09.2011   Usikre rensekostnader ved miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
23.09.2011   Fellesgoder fra landbruket er viktigere enn billig mat
22.09.2011   Blanda resultat hos utbyggingsbruk i Hordaland
16.09.2011   Politisk avklaring om instituttgjennomgangen
15.09.2011   Lavere lønnsomhet i tilleggsnæring
12.09.2011   Internasjonal matråvareindeks økte noe i august
09.09.2011   Matprisen gikk ned med 1,7 prosent i august
07.09.2011   Meir forsking er viktig for å utforme målretta klimatiltak i landbruket
24.08.2011   Vellykket internasjonal sommerskole om distriktspolitikk
17.08.2011   Dialog om jordbruk i Norge og Afrika
09.08.2011   Internasjonal matråvareindeks noe ned i juli
11.07.2011   Gjødselvareforskriften er under revisjon - endringer kan bli problematiske for jordbruket på Jæren
29.06.2011   Forskar, dr.polit. Frode Veggeland er tildelt opprykk til forskar I
25.06.2011   Ikke grunnlag for skille mellom grossist- og Tine-distribusjon av ferske meierivarer
16.06.2011   Norske forbrukerpriser økte noe i mai måned
16.06.2011   Nedgang i IMFs matråvareindeks i mai
08.06.2011   Positiv utvikling på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjonen i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
03.06.2011   Dårlig vær senket landbruksinntektene på Østlandet
10.05.2011   Norske forbrukerpriser på mat gikk ned i april
10.05.2011   Prisene på internasjonale råvarer fortsetter å stige i april
10.05.2011   Norsk matsektor er tett integrert med EU gjennom EØS-avtalen
09.05.2011   NILF-forskarar utgjer ny bok om distriktspolitikk i Europa
09.05.2011   NILF-researchers publish new book on rural policy in Europe
11.04.2011   Norske forbrukerpriser på mat gikk ned i mars
08.04.2011   Prisene på internasjonale råvarer gikk ned i mars
08.04.2011   Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart
08.04.2011   Stor auke i nettoinvesteringar på Jæren
05.04.2011   NILF gratulerer Reidar Almås med St. Olavs orden!
15.03.2011   Prisoppgangen på internasjonale råvarer fortsetter
10.03.2011   Rekordøkning i norske forbrukerpriser
10.03.2011   Bedre resultater for økologiske mjølkeprodusenter og sauebrukere
09.03.2011   Reduserte klimagassutslipp - skal beregne klimagassutslipp på gardsnivå
08.03.2011   Eit unikt høve til å auke kunnskapen om relevant politikk for distrikts-Noreg!
03.03.2011   Høring standard driftsregnskap
02.03.2011   Seminar: «Hva er framtidas landbruksmodell?»
28.02.2011   Lavere rente og økt produksjon gunstig for trønderbonden i 2009
17.02.2011   Meir internasjonalt konkurransedyktige institutt: Seminar om LMD sin instituttgjennomgang
16.02.2011   Treng både «mjuke» og «harde» tilnærmingar til handelsrestriksjonar på sjømatområdet
11.02.2011   De norske forbrukerprisene på mat gikk ned i januar
11.02.2011   Prisoppgangen på internasjonale råvarer fortsetter i januar 2011
11.02.2011   Framgang for mjølkebonden på Vestlandet i 2009
10.02.2011   Totalproduktiviteten i norsk jordbruk auka med 37 prosent sidan 1990
09.02.2011   Jordbruksfradraget motiverer for inntektsutjevning og annen skattemessig tilpasning
08.02.2011   Rentenedgang viktig for økonomien på nordnorske gårdsbruk i 2009
07.02.2011   Prisene på internasjonale matråvarer har steget med nesten 30 prosent i 2010
27.01.2011   Overvurdert kjøttforbruk
24.01.2011   Driftsmessige forstyrrelser ved investeringer
11.01.2011   Mat har blitt rimeligere
11.01.2011   Prisene på internasjonale matråvarer fortsetter å stige i desember
05.01.2011   Krevjande å få god lønsemd på store einskildbruk med mjølkeproduksjon
 
2010

 

    
21.12.2010   Doktorgradsavhandling om rammevilkår for forskning og bruk av GMO
21.12.2010   «Human Economy»
15.12.2010   NILF sine innspel til landbruksmeldinga
14.12.2010   Utsyn over norsk landbruk - Minst tilleggsnæring i område med spreidd busetting
13.12.2010   Prisene på internasjonale matråvarer øker noe i november
10.12.2010   Sesongvariasjoner gir store utslag i prisene
08.12.2010    Avlingssvikt for korn gav stagnasjon i jordbruksinntektene i 2009
30.11.2010    Seminar on agriculture's role in maintaining rural communities
10.11.2010    Forbrukerpris på mat gikk noe ned fra september til oktober i Norge
10.11.2010    Internasjonale priser på matråvarer fortsetter å øke i oktober
21.10.2010    Krevende å få lønnsomhet ved næringsfiske i ferskvann
18.10.2010    Tvister i WTO kan få betydning for bruken av landbrukssubsidier
15.10.2010    Langt større investeringer i fornybar energi enn i landbruk
13.10.2010    Landbruket sammen om effektivisering
11.10.2010    Fårikålsesongen i gang, og prisen på lam gikk ned som forventet
11.10.2010    Økning i internasjonale priser på matråvarer i september
29.09.2010    Byråkrati og laber økonomi får bønder til å slutte med økologisk drift
16.09.2010    Internasjonale priser på matråvarer forsetter å øke i august
13.09.2010    KPI og prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer gikk ned i august
02.09.2010    Kontroll over maten flyttes fra lokalt til internasjonalt nivå
26.08.2010    Inntektsvekst i jordbruket
23.08.2010    Betydelig bidrag fra tilleggsnæringer på enkeltbruk
12.08.2010    Internasjonale priser på matråvarer økte med over 5 prosent i juli
10.08.2010    Prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer økte, mens KPI gikk ned i juli
05.08.2010    Internasjonale priser på matråvarer: Nedgang avbrutt av uro i kornmarkedet
03.08.2010    NILF-forsker medforfatter i bok om internasjonale organisasjoner
12.07.2010    Prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer har gått ned
17.06.2010    Optimisme blant utbyggingsbruk i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
10.06.2010    Forbrukerprisen på mat økte med 0,1 prosent i mai
10.06.2010    Internasjonale priser på matråvarer går ned
04.06.2010    Landbruket i Trøndelag - klar nedgang i investeringslysten
03.06.2010    Jordbruksinntektene på østlandsbruka økte lite i 2008 tross store avlinger
12.05.2010    Dagligvarehandel og mat - Verdiskaping under debatt
12.05.2010    Internasjonale priser på matråvarer øker
10.05.2010    Forbrukerprisen på mat økte med 0,6 prosent i april
07.05.2010    Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus
05.05.2010    Biobasert gårdsvarmeanlegg - lønnsomt og robust
05.05.2010    Matindustri-seminar med klare beskjeder til meldingsarbeidet
23.04.2010    Matindustrien relativt sett mindre preget av finanskrisen og med gode forventninger fremover
16.04.2010    Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart
14.04.2010    Samfunnsforskere gav LMD innspill om landbrukspolitikken
09.04.2010    Forbrukerprisen på mat økte med 0,1 prosent i mars
09.04.2010    Internasjonale priser på matråvarer
06.04.2010    Framgang for fruktbønder og sauebruk på Vestlandet
25.03.2010    Vellykket seminar om økonomi og utfordringer i Trøndelags viktigste næring
19.03.2010    Bedre resultatvekst for økologiske mjølkeprodusenter
10.03.2010    Forbrukerprisen på mat økte med 0,7 prosent i februar
10.03.2010    Liten økning i internasjonale priser på matråvarer de tre siste månedene
02.03.2010    Nytt EU-direktiv for slaktekylling kan ha positiv verdi for næringen
01.03.2010    Færre og større melkebruk gir redusert sysselsetting i jordbruket i Nord-Norge
24.02.2010    Varierende resultater mellom driftsformer i Trøndelag
24.02.2010    Fokus på kostnader til grovfôrproduksjon på melkebruk
19.02.2010    Anbefaler videreføring av verdensarvsatsingen over Landbrukets Utviklingsfond
19.02.2010    Bygdeutviklingsordningen er velbegrunnet, men med uklare mål
18.02.2010    Har kartlagt kunnskap om ulykker i landbruket
17.02.2010    Har beregnet kostnader ved klimatiltak i jordbruket
11.02.2010    Seminar om status og utviklingstrekk, økonomi og utfordringer i landbruket i Trøndelag
10.02.2010    2009: Norske forbrukerpriser økte mest i Norden
10.02.2010    Forbrukerprisen på mat ned 0,8 prosent i januar
08.02.2010    Mindre forutsigbar gjødselpris
02.02.2010    Gjeld og leasingkostnader stiger i landbruket
15.01.2010    Vil utvikle modell for politisk-økonomisk analyse av norsk jordbruk
11.01.2010    Forbrukerprisen på mat opp 2,9 % i 2009
11.01.2010    Internasjonale priser på matråvarer opp 16,6 % i 2009
11.01.2010    Mulig å tjene penger på hest
08.01.2010    Gode år for slaktekylling
 
2009

 

    
23.12.2009    Nedgang i jordbruksinntektene i Europa i 2009
18.12.2009    Beregner netto utslipp av klimagasser fra jordbruket
15.12.2009    Oppgang i jordbruksinntektene i 2008
11.12.2009    Økte forbrukerpriser på mat i november
11.12.2009    Økning i internasjonale råvarepriser
25.11.2009    Bonden i Hordaland etterspør praktiske tenester
20.11.2009    Økonomiske verkemiddel kan gje auka storfekjøtproduksjon
10.11.2009    Reduserte forbrukerpriser på mat i oktober
10.11.2009    Svak økning i internasjonale råvarepriser
06.11.2009    Landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har ei verdiskaping på 1,3 milliardar med nær sju tusen årsverk
06.11.2009    Sterkare nedgang i aktive bruk i Hordaland og Sogn og Fjordane enn i landet totalt
04.11.2009    Jordbrukets prisindeks steg med 4,1 prosent fra 2007 til 2008
02.11.2009    Høyere produksjon av melk og kjøtt per dyr kan gi redusert klimagassutslipp
26.10.2009    I dialog med EU om konkurransedyktig matindustri
16.10.2009    Usikkerheit omkring utviklinga i internasjonale prisar på jordbruksråvarer
16.10.2009    NILF med prosjekt om de nordiske gjødselmarkedene
16.10.2009    Svak økning i internasjonale råvarepriser, usikker trend
12.10.2009    Økte forbrukerpriser i september
12.10.2009    Gode virkemidler for å sikre et variert næringsliv i distriktene - mindre fokus på hjørnesteinsbedrifter
09.10.2009    Uttalelser og momenter om NILFs uavhengighet og akademiske frihet
07.10.2009    Beregner kostnadseffektivitet av tiltak mot landbruksforurensning
04.10.2009    Forsker, dr. polit. Stig S. Gezelius er tildelt opprykk til forsker I
11.09.2009    August: Økte priser på jordbruksråvarer internasjonalt
10.09.2009    Matprisene svakt ned i august
09.09.2009    Åpent seminar om jordbruk og finanskrise med professor David Blandford
09.09.2009    Feil medisin mot EUs fiskerikrise?
07.09.2009    Betydelig bidrag fra tilleggsnæringer på enkeltbruk
28.08.2009    Seminar om partienes landbrukspolitikk
27.08.2009    Tilpasset matmoms kan slanke overvektige nordmenn
12.08.2009    EU lyser ut 1,65 milliardar kroner til forsking på mat og bio
10.08.2009    Forbrukerprisen på frukt og grønt ned 5,4 % i juli
12.07.2009    Økte priser på jordbruksråvarer internasjonalt i mai
11.07.2009    Forbrukerpriser på mat og alkoholfrie drikkevarer har økt mer enn den generelle konsumprisindeksen
24.06.2009    NILFs strategi gjør instituttet godt rustet
23.06.2009    Kvoteomsetning vil føre til lavere totalkostnader i melkeproduksjonen
12.06.2009    VSP-mat bidrar til positive lønnsomhetseffekter for bonden
10.06.2009    Økte priser på mat og alkoholfrie drikkevarer i mai
03.06.2009    Klima for landbruk
20.05.2009    Landbruk og klima: Nasjonal konferanse 2009
18.05.2009    Arbeidsledigheten øker minst i utkantstrøk
12.05.2009    Uendrede priser på mat og alkoholfrie drikkevarer i april
07.05.2009    Samdriftene har full nytte av stordriftsfordelene
29.04.2009    Utfordrende konkurransesituasjon for norsk bakervarebransje
28.04.2009    Norsk matindustri: Stabilitet og hvileskjær i krisetid
25.04.2009    Bakgrunn for NILFs beregninger om norsk landbruk i VG Helg
22.04.2009    Ny rapport om fremtidig disponering av Rønvikjordene i Bodø
17.04.2009    Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart
17.04.2009    Nytt prosjekt om ernæring, helse og forbrukerpreferanser
15.04.2009    Mars 2009: Økte matvarepriser
02.04.2009    Ledige plasser ved ICRPS sommerskole
31.03.2009    NILF involvert i internasjonalt samarbeid om regional- og distriktspolitiske studier
20.03.2009    Lavere resultatvekst for økologiske mjølkeprodusenter
19.03.2009    Jærbønder med høgast jordbruksinntekt i 2007
18.03.2009    Gudbrand Kvaal blir ny styreleder i NILF
18.03.2009    Stor framgang for vestlandsbonden
16.03.2009    Samdrift svekker kvinners stilling
11.03.2009    Entreprenørskap og bedriftsetableringer
11.03.2009    Februar 2009: Svak nedgang i internasjonale priser på jordbruksråvarer
10.03.2009    Februar 2009: Økte matvarepriser
04.03.2009    Jordbruk og klimagasser
02.03.2009    Tiden er inne for et stort løft på området jordbruk, sanitæranlegg og vann - især for fattigere land
24.02.2009    Kraftig økonomisk oppgang for bønder i Nord-Norge
18.02.2009    Høyere produksjonsinntekt gir bedre økonomi for trønderbonden
13.02.2009    Ressursene nyttes
11.02.2009    Januar 2009: Stabile internasjonale priser på jordbruksråvarer
10.02.2009    Januar 2009: Nedgang i matvareprisene
29.01.2009    Driftsgranskingsrapporten for 2007 ligg føre
28.01.2009    Auke i etterspurnaden etter eple til ferskpressa jus
23.01.2009    Nytt prosjekt om samfunnseffekter av økologisk landbruk
20.01.2009    Store svingninger i internasjonale råvarepriser i 2008
09.01.2009    Dyrere mat i 2008
 
2008

 

    
15.12.2008    Mjølkeproduksjon: mest i India, dyrest på Island
12.12.2008    Lønnsomhet for Inn på tunet-tjenester
12.12.2008    Rogaland største minkfylke
10.12.2008    November 2008: Matprisene ned 0,5 %
10.12.2008    Mer fall i internasjonale priser på jordbruksråvarer
21.11.2008    Seminar om europeisk landbrukspolitikk
18.11.2008    Seminar om landskapsvern
10.11.2008    Voksende mjølkeforbruk i verden, priser på vei ned
10.11.2008    Oktober 2008: Matprisene opp 0,1 %
10.11.2008    Kraftig fall i internasjonale priser på jordbruksråvarer
30.10.2008    SLF og NILF inngår samarbeidsavtale
20.10.2008    Kan miste jordbruksfradraget
13.10.2008    Utsyn over norsk landbruk 2008 ligg føre
13.10.2008    September 2008: Matprisene opp 0,5 %
13.10.2008    Videre fall i internasjonale priser på jordbruksråvarer
26.09.2008    Enkeltbrukstilskuddet i EU gir flere bruk
25.09.2008    NILF-forsker med bok om forvaltning av fiskeressurser
15.09.2008    Oppdatert prisindeks som grunnlag for regulering av jordleie
11.09.2008    Ekspert på regionale tilhøve tilsett i NILF
10.09.2008    August 2008: Matprisene ned 0,8 %
10.09.2008    Fall i internasjonale priser på jordbruksråvarer
28.08.2008    Skjermingsstøtten redusert fra ni til vel fem milliarder på to år
27.08.2008    Gammel næring - ny oppskrift
21.08.2008    Risiko i matproduksjon - sammenligning av havbruk og jordbruk
18.08.2008    Vel to dekar jordbruksareal pr innbygger i Norge - nok til å fø ei kvart ku
13.08.2008    Stor investeringslyst i jordbruket i Trøndelag
13.08.2008    Nye publikasjoner fra Budsjettnemnda for jordbruket
11.08.2008    Juli 2008: Økte matpriser som følge av jordbruksoppgjøret
11.08.2008    Fallende råvarepriser internasjonalt i juli
31.07.2008    Byråkrati kveler det økologiske landbruket
18.07.2008    Matpriser i juni: Nedgang i Norge, stabilt høye priser internasjonalt
18.07.2008    Innherred først ut med lokale og regionale landbruksdata på eget nettsted?
17.07.2008    Gammel næring - ny oppskrift
10.06.2008    Mai 2008: Fortsatt svak økning i norske matvarepriser
10.06.2008    Liten endring i prisene på jordbruksråvarer internasjonalt fra april til mai
23.05.2008    Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket
23.05.2008    Anerkjent økonomiprofessor ansatt i NILF
13.05.2008    Begrenset interesse for økologisk drift blant norske gardbrukere?
13.05.2008    Evaluering av Tines rådgivningsprosjekt Blinken
13.05.2008    Et år med vekst: NILFs årsmelding for 2007
09.05.2008    April 2008: Fortsatt økning i norske matvarepriser
09.05.2008    Svak økning i internasjonale priser på jordbruksråvarer
25.04.2008    Vital norsk matsektor med muligheter for omstilling
23.04.2008    Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder
15.04.2008    Strukturutvikling i jordbruket illustrerer målkonflikt
15.04.2008    Grovfôr koster mer enn kraftfôr
14.04.2008    Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart
10.04.2008    Mars 2008: Svak økning i norske matvarepriser
10.04.2008    Økte priser på jordbruksråvarer internasjonalt også i mars
09.04.2008    Et steg mot mer avklart forståelse av Husdyrkonsesjonsloven
09.04.2008    Å redusere ammoniakkutslipp koster 4-50 kroner per dekar
02.04.2008    Auka lønsemd på Jæren, nedgang elles i Rogaland og Agder
10.03.2008    Betydelig økning i norske matvarepriser
10.03.2008    Økte priser på jordbruksråvarer internasjonalt i februar
10.03.2008    Framgang for fruktbøndene på Vestlandet i 2006
04.03.2008    Norsk «seier» over EU i laksesaken i WTO: Hva innebærer det?
04.03.2008    Store skilnader i økonomi i fruktdyrkinga
15.02.2008    Gjelda øker blant norske bønder
11.02.2008    Nedgang i norske matvarepriser i januar
11.02.2008    Fortsatt sterk prisvekst på matvarer internasjonalt
07.02.2008    Det krever sin bonde!
24.01.2008    Investeringslyst tross lavere lønnsomhet i nordnorsk landbruk
18.01.2008    Mens vi venter på WTO
17.01.2008    Ny leder av NILFs distriktskontor i Bergen
10.01.2008    Bønder i byen selger stadig bedre
10.01.2008    Matprisene økte mer enn KPI i 2007
 
2007

 

    
10.12.2007    Norsk landbruk: Internasjonale utfordringer og norske løsninger
04.12.2007    Hva skjer i internasjonal mjølkeproduksjon?
19.11.2007    Bedre dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk
08.11.2007    Merkbare, men begrensede effekter av tollreduksjoner i frukt- og grøntsektoren
06.11.2007    Ikke skyld på kortreist mat og rødt kjøtt
05.11.2007    Artikkel om norsk matforsyningspolitikk i japansk tidsskrift
02.11.2007    Kostbart karbon: Landbruket bidrar med problemer og løsninger
01.11.2007    Økologiske kyr - bare tilsynelatende friskere?
31.10.2007    Fersk handbok for driftsplanlegging
31.10.2007    Fredsprisvinner holdt NILF-seminar om biodrivstoff
29.10.2007    Kommunistisk mjølkeproduksjon?
18.10.2007    NILF - Verter for europeisk forskermøte
28.09.2007    Grovfôrkrevende husdyrproduksjoner klart viktigst i Møre og Romsdal
10.09.2007    Utsyn over norsk landbruk 2007 ligg føre
14.08.2007    Konkurransedyktig havbruk under særnorske rammebetingelser
10.08.2007    Matpriser juli 2007
12.07.2007    Tilleggsnæring styrker lønnsomheten - men utgjør bare 6 prosent av nettoinntekta
11.07.2007    Regnskapstall fra eksempelbruk tyder på bedre lønnsomhet for Inn på tunet-virksomheter enn for tradisjonelt jordbruk
10.07.2007    Bedre dataflyt og beslutningsgrunnlag i jordbruket
10.07.2007    Johanne Kjuus ny avdelingsdirektør for Avdeling for utredning
05.07.2007    Ny avdelingsdirektør i kjent landskap
27.06.2007    Economic Incentives to Reduce Obesity
25.05.2007    Mat og industri - 2007: en viktig verdiskaper i et stadig tøffere marked
24.05.2007    Hvilken skattemessig betydning har de siste årenes endringer i skatteregimet hatt for bøndene?
14.05.2007    Matindustriens utvikling og konkurranseevne; grønt og blått
03.05.2007    Forsker, dr.oecon. Gudbrand Lien er tildelt opprykk til forsker I
17.04.2007    Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene
29.03.2007    Risiko i havbruk og jordbruk
29.03.2007    Oppdatert merverdiavgiftsnøkkel tilgjengelig
27.03.2007    Landbrukets framtid i hovedstadsregionen
23.03.2007    Økonomisk likeverdige alternativer: Økonomiske effekter av flytting av Veterinærhøyskolen og -instituttet til Ås
23.03.2007    Økologisk mat i offentlig sektor
16.03.2007    Usikker lønnsomhet av kvotekjøp
13.03.2007    Tilrettelegging for bygdeutvikling - på rett vei, men fortsatt et stykke frem
13.03.2007    Prisutvikling for matvarer: Ingen klar effekt av momsøkningen
06.03.2007    Lønnsomhet for melkebruk i samdrift
14.02.2007    Regjeringen.no erstatter odin.no
24.01.2007    Forsøk på å flytte ein koloss
 
2006

 

    
21.12.2006    Omfanget av pelsdyrnæringen i Sør-Trøndelag
21.12.2006    «Bønder i byd'n» - ei salsmesse med positive ringverknader
21.12.2006    Eurostat har nylig offentliggjort utviklingen i jordbruksinntektene
21.12.2006    Satsingsvilje i Nordland
21.12.2006    Spesialiteter i salgssamvirker - Utfordringer og muligheter
21.12.2006    Nye medlemmer i Budsjettnemnda for jordbruket
13.12.2006    Økologiske mjølkebruk i driftsgranskingane
13.12.2006    Bygdeutvikling er sin strategi verd
10.11.2006    Kulturlandskap i endring i frukt-bygdene på Vestlandet
10.11.2006    Billigere driftsbygninger for melkeproduksjon
10.11.2006    Hvorfor er økologisk økonomi relevant?
10.11.2006    Ny versjon av Handbok for driftsplanlegging
10.11.2006    Ny utgave av «Utsynet»
10.11.2006    Nyansatt stipendiat om helse, ernæring og matvareetterspørsel
10.11.2006    Europeisk regnskapssamling
10.11.2006    Kartlegging av konkurranseforhold for havbruksnæringen
10.11.2006    NILFs Bodø-kontor tilbake til Moloveien og Statens Hus
24.10.2006    Bakgrunn for kronikken «Støtte fremfor vern» i Dagens Næringsliv 20.10.2006
07.07.2006    Vesentlig strukturendring i Østlandsjordbruket de siste 5 årene
16.06.2006    E.coli-utvalgets sekretariat i NILFs lokaler
01.06.2006    Veien mot økt verdiskaping i reinkjøttbransjen
01.06.2006    Melkerobot - en gjennomgang av internasjonal forskning og status i Norge
01.06.2006    Eksportstøtte i landbruksforhandlingene i WTO
01.06.2006    Kostnader ved å forby alle former for burdrift for verpehøner
01.06.2006    Tilleggsnæringer mest utbredt blant bruk med høy jordbruksinntekt
20.03.2006    Mat og industri - 2006: Matindustrien møter tøffere konkurranse
20.03.2006    Norsk landbrukssamvirke - fra forvaltning til marked
20.03.2006    Politisk usikkerhet viktig for fiskeoppdrettere
20.03.2006    Regeloverholdelse i fiske
20.03.2006    Styrets årsberetning for 2005
18.01.2006    Risiko i økologisk jordbruk
10.01.2006    Svak økning i forbrukerprisene i 2005
 
2005

 

    
14.12.2005    Rammebetingelser for laksenæringen i Norge og Chile
14.12.2005    WTO krever nasjonal tilpasning
14.12.2005    Nyansatte i NILF
14.12.2005    Minneord om Finn Reisegg
09.09.2005    Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Sør-Trøndelag
09.09.2005    Nye kontraktsvilkår for norske bønder?
09.09.2005    Internasjonale retningslinjer for forenkling av handelen
09.09.2005    Utsyn over norsk landbruk 2005
09.09.2005    NILF-ansatte på konferanse i Brasil
09.09.2005    Pris for presentasjon om risiko i landbruket
09.09.2005    Strategisk samarbeid mellom seks forskningsinstitutter
09.09.2005    Internasjonalt forum drøfter tilpasninger i landbruksstatistikken
10.08.2005    Utvikling i matpriser: ingen klar effekt av målprisendring
06.07.2005    Landbrukets betyding for verdiskaping og sysselsetting i Nord-Norge
06.07.2005    Økologisk mjølkeproduksjon, tilpasning til krav om 100 % økofôr
06.07.2005    Pacioli 13-seminar
09.06.2005    Anders Nordlund ny seniorrådgiver i NILF
13.05.2005    Konferanse: Forbrukerrettet nyskaping i matsektoren - til glede for både forbrukeren og matbedriften?
21.04.2005    Statskonsulent Knut Heie går av med pensjon
13.04.2005    Skil dei nye økoprodusentane seg frå den «eldre garden»?
13.04.2005    Regionale strategier for landbruksbasert verdiskaping
10.03.2005    Betydelige inntektsmuligheter i utmarksnæring
10.03.2005    Risiko i økologisk, integrert og konvensjonell planteproduksjon
10.03.2005    Hvorfor er noen så svinaktig gode?
10.03.2005    Håndtering av handelshindre: førstehjelp til eksportører
10.03.2005    Nye regionale dekningsbidragskalkyler
10.03.2005    NILF-medarbeiders bidrag om handelspolitikk oversatt til vietnamesisk
07.01.2005    Bjørn Eidem ny styreleder i NILF
 
2004

 

    
22.12.2004    Virkemidler for å forenkle verdenshandelen
22.12.2004    Driftsgranskingsrapporten 2003 er utgitt
22.12.2004    Nyskaping i landbruket - nytt strategisk forskningsprogram
22.12.2004    Anne Moxnes Jervell slutter som forskningsdirektør i NILF
22.12.2004    Strategi for landbruksbasert næringsutvikling
01.11.2004    Landbruket og matvaresektoren i Norge og EU
01.11.2004    Prisforskjeller i nordiske frukt og grøntmarkeder
01.11.2004    Organisasjonstilpasning for et mer integrert og brukerrettet NILF
18.10.2004    NILF har delteke i eit nyleg avslutta EU-prosjekt innanfor ESPON-programmet
08.10.2004    Handbok for driftsplanlegging 2004/2005
06.09.2004    CAPRI-modellens første resultater i Norge
06.09.2004    Slam - en verdsatt ressurs i jordbruket?
06.09.2004    Ny direktør i NILF: Tror på bedre internt samspill og økt verdi for brukerne
06.09.2004    Doktorgrad om internasjonalisering og styring av matpolitikk
06.09.2004    Doktorgrad om matetterspørsel
27.08.2004    Top 20 - Europeiske meierier
09.08.2004    Utsyn over norsk landbruk 2004
02.07.2004    ØkologiPlan - til hjelp ved økologisk produksjon
10.06.2004    Ny doktorgrad om etterspørsel etter matvarer
12.05.2004    Artikkelserie om håndtering av handelshindre
04.05.2004    Ny bok om risikohåndtering i landbruket
25.03.2004    Ny utgave av Mat og industri
11.03.2004    Ny doktorgrad i NILF: Frode Veggeland
16.02.2004    BBC Skottland med interesse for forskning om avfallshåndtering i Norge
03.02.2004    Viil Søyland konstituert som markedsdirektør for SeMM
 
2003

 

    
06.10.2003    Handbok for driftsplanlegging 2003/2004
26.08.2003    Nytt Utsyn over norsk landbruk
21.03.2003    Forbud mot mengdebaserte restriksjoner i WTO
21.03.2003    Ny doktorgrad ved NILF: Ola Flaten
07.01.2003    Nystartet «Senter for matpolitikk og marked»
02.01.2003    Ny logo for NILF
 
2002

 

    
10.08.2012   Prisen på mat økte i juni
09.08.2012  
01.08.2012   Hvor blir det av den norske økofrukten?
13.07.2012   Prisen på mat ned i juni
03.07.2012   Jordbrukets prisindeks sted med 2,7 prosent fra 2009 til 2010
03.07.2012   Prisindeks for maskiner og reiskapar i jordbruket
15.05.2012   Vedvarende høy produktivitetsvekst og innovasjonsgrad i jordbruket
14.05.2012   Svak auke i internasjonale matråvarepriser i april
14.05.2012   Prisen på mat gikk ned i april
07.05.2012   Bør se på nye løsninger for å øke konkurranseevnen i norsk matsektor
25.04.2012   Disputerer med avhandling om sosioøkonomisk status og helse
20.04.2012   Forbrukarane vel økologiske eple utan emballasje
19.04.2012   Bedre resultater for økologiske mjølkeprodusenter og økologiske sauebrukere
13.04.2012   Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart
11.04.2012   IMFs råvareindeks opp med 2,7 prosent i mars
11.04.2012   Prisen på mat i Norge økte noe i mars
27.03.2012   Fallende matpriser påvirker matforbruket
13.11.2002    Handbok for driftsplanlegging 2002/2003
21.08.2002    CAPRI-kurs i Oslo
19.08.2002    Nytt utsyn over norsk landbruk
13.06.2002    Markedsordningen for melk
13.06.2002    Handel med sjømat
14.05.2002    Ny doktorgrad: Stig Strandli Gezelius
20.02.2002    Muligheter for «Farmers' Market» i Norge
20.02.2002    Nye doktorgrader: Gudbrand Lien og Klaus Mittenzwei
 
2001

 

    
08.02.2001    Sterk økning i importen av bakervarer
01.01.2001    Ny budsjettnemnd
01.01.2001    Ny forskningsdirektør
01.01.2001    Nytt utseende på NILFs Internett-sider

 

 

NILF i media