Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Matpriser

Tips en venn Skriv ut

Del på Facebook  
Sammenlignet med internasjonale priser, er norske matvarepriser svært stabile og i vesentlig grad påvirket av priser fastsatt gjennom årlige jordbruksforhandlinger.

 

               Foto: iStockphoto

Sannsynligheten for at internasjonale prisfluktuasjoner vil skape uro også i norske råvaremarkeder, er økt kraftig, og store deler av norsk matindustri må håndtere sterkt økt usikkerhet om råvarepriser. I tillegg er det stor oppmerksomhet mot den innflytelsen ulike aktører kan ha på prisdannelse i et lite og i stor grad skjermet norsk matmarked.

 

NILF følger internasjonal og norsk prisutvikling løpende. Hver måned publiserer vi tall for prisutviklingen for matvarer i Norge på ulike ledd i verdikjeden, og utviklingen i internasjonale matpriser.

 

 

Kontakter for norsk prisstatistikk og internasjonal prisutvikling:


Oversikt over månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå.

I 2011 presentere NILF en samling artikler om verdikjeden for matvarer.

 
Månedlige oppdateringer om prisutviklingen for mat og internasjonale råvarepriser:

2015 og 2014

Internasjonale prisar på mat auka i februar

Internasjonale prisar på mat- og drikkevarer auka i januar

Stor nedgang i internasjonale prisar på mat i 2015

Internasjonale prisar på mat gjekk ned med 2,6 prosent i november

Internasjonale prisar gjekk ned med 0,5 prosent i oktober

Internasjonale matprisar gjekk ned også i september

Internasjonale matprisar gjekk ned i august

Prisauke på mat internasjonalt i juli

Fortsatt prisfall på mat

Norske forbrukerpriser på mat økte i mai

Framleis prisfall på mat

Framleis råvareprisfall på kornvarer i april

Prisene på mat økte i april

Framleis råvareprisfall på verdsmarknaden

Prisene på mat gikk ned i mars

Prisøkning på matvarer i februar

Råvareprisfall på verdsmarknaden i februar

Matvareprisene økte i januar

Råvareprisfall på verdsmarknaden i januar

2014 og eldre