Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Tidligere presentasjoner fra NILFs seminarer og kurs

Tips en venn Skriv ut

Opphavsrett

Forfatterene har opphavsretten til det materialet de presenterer på denne nettsiden.

Materiale som legges ut her, skal ikke legges ut på noen annan nettside eller publiseres på noen annen måte, uten uttrykkelig tillatelse fra forfattaren. Materialet er kun til personlig bruk og skal ikke siteres utan forfatterens samtykke.

I tillegg vises det til reglene for god siteringsskikk.

Lenker til seminaromtaler og tilhørende plansjer

 

10.12.2014   Driftsgranskingar 2013   Driftsgranskingane 2013. Presentasjon av Eva Øvren og Torbjørn Haukås (PDF 928 kB)  
           
26.11.2014   Er vi modne for kommersialisering av elg- og hjortejakt?   Er vi modne for kommersialisering av elg- og hjortejakt? Presentasjon av Camilla J. Eng (PDF 2605 kB)  
           
        Er vi modne for kommersialisering av elg- og hjortejakt?
Camilla J Engs Masteroppgave fra NMBU
(PDF 2210 kB)
 
           
25.11.2014   Klimaendringer og matforsyning - hva vi vet, og hva vi trenger å vite   Global Climate Change and Food Security:
What We Know, and What We Need to Know
(PDF 2488 kB)
 
           
05.11.2014   Matindustriens produktivitets- og vekstmuligheter   Sekstimersdagen, Kåre Pedersen, TINE Heimdal
(PDF 914 kB)
 
           
15.10.2014   Trenger moderne landbruk lokalsamfunn  

Lokalsamfunnet og gårdsøkonomien, Stig S. Gezelius (PDF 395 kB) 

 
       
Stig S. Gezelius         Foto: Bjørnar Frønes
 
 
        Bondebladet  23.10.2014  
           
19.08.2014   Lokal, global og sporbar matproduksjon  

Hva driver globaliseringen av matproduksjon? Hvilke konsekvenser ser vi?, Henning Otte Hansen (PDF 558 KB)

Om øko-effektivitet og opprinnelse i nordisk matproduksjon, Henrik Egelyng (PDF 4,2 MB)

 
11.06.2014   Broad Breeding Goals and Production Cost in Dairy Farming  

Broad Breeding Goals and Production Cost in Dairy Farming, Daniel Muluwork Atsbeha, Dadi Kristofersson og Kyrre Rickertsen (PDF 442 KB)

 
22.05.2014   Hvilke landbrukspolitiske målsettinger vektlegger folk flest?  

Hva har folkeviljen om landbruket å si for de folkevalgtes vilje, Hilmar_Rommetvedt (PDF 805kB)

Vektlegging av mål for landbruk og landbrukspolitikk, Klaus Mittenzwei (PDF 811 kB)

Norsk landbruk bidrar til sunt kosthold, Anna Haug (PDF 1625 kB)

 
10.04.2014  

Hvordan vil EUs landbrukspolitikk påvirke norsk matindustri?

 

CAP 2013:Hva betyr det for norsk matindustri? Klaus Mittenzwei, NILF (pdf)

EUs landbrugspolitik under forandring 1992-2013 Carsten Daugbjerg, Københavns Universitet (pdf)

25.03.2014  

"Driftsplan opp av skuffa"! Et verktøy for endring, mål og styring

 

Driftsgranskingene i Trøndelag Stig Runar Størdal, NILF (pdf)

Driftsplanlegging - utfordringer & muligheter Torill Margrete Mevik (pdf)

Driftsplan - vår prosess, erfaringer & ønsker Nina Vangen Ranøien (pdf)

Driftsplanlegging: ein robust driftsplan for endring mål og styring Torfinn Nærland Klepp, Rekneskapslag (pdf)

05.03.2014

 

Potensial & utfordringar i landbruket i Hordaland

 

Utfordringar i kjøttproduksjonen i Hordaland Karl Vie, Nortura (pdf)

Korleis nå produksjonsmåla i landbruket Liv Lyngstad, Norsk Landbruksrådgiving (pdf)

Potensial og utfordringar i landbruket i Hordaland Frøydis Haugen, Hordaland Bondelag (pdf)

Potensial og utfordringar i mjølkeproduksjonen i Hordaland Karsten Valland, TINE / Innovasjon Norge (pdf)

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Torbjørn Haukås, NILF (pdf) 

         
27.02.2014   Fjerning av priskontroll på landbrukseiendommer   Liberalisering av markedet for landbrukseiendommer i Danmark Mogens Lund (pdf)
         
04.02.2014   Spatial effects of Policies: US cases   Spatial effects of Policies: US cases Maureen Kilkenny (pdf)
         
10.12.2013   Driftsgranskingar 2012   Driftsgranskingar 2012 Torbjørn Haukås og Eva Øvren (pdf)
         
31.10.2013   Betydningen av norsk matindustri  

Betydningen av norsk matindustri Per Christian Rålm (pdf)

Nortura - fra råvarer til merkevarer. Bærekraftig norsk matvareproduksjon Arne Kristian Kolberg

         
09.10.2013   Norsk matindustri. Endrede rammebetingelser og verdikjedesamarbeid - hva betyr det for innovasjon og konkurranseevne?  

 Dialogkonferanse 9. oktober 2013, Matindustrien i Kviamarka; betydningen av samarbeid, konkurranse og merkevarer Torbjørn Gjerde

Matindustrien i Kviamarka; betydningen av samarbeid, konkurranse og merkevarer Hallstein Bø

Kviamarka næringsmiddelpark Lars Kolnes

Fremtidsrettet, norsk matnæring Industrimiljøet på Jæren Ivar Pettersen

Næringsklynger som grunnlag for innovasjon og vekst i verdikjeda for matproduksjon Reidar Almås

Kyllingens landskap – forskning på endringer i eier- og maktrelasjoner i verdikjeden for kyllingkjøtt Hilde Bjørkhaug

Forbrukerne i det norske matmarkedet: engasjert innflytelse eller lojal avmakt Unni Kjærnes

         
30.09.2013   Reformen av EUs landbrukspolitikk  
 
         
05.06.2013   Food Desert and Childhood Obesity   Food Store Access and Childhood Obesity Rudy Nayga (pdf)
         
18.04.2013   Bedre råd for bonden - grunnleggende produksjonskunnskap og produksjonsøkonomi  

Status og utviklingstrekk i Trøndersk landbruk Inger Sofie Murvold Knutsen (pdf)

Verdiskaping i Trøndelag Siv Karin Paulsen rye (pdf)

Kompetanseløft for Trøndersk landbruk Anne Grete Rostad (pdf)

Økt Trøndersk matproduksjon Tore Bjørkli (pdf)

Robuste byggeprosjekt Peder Skåre (pdf)

Regnskap i praksis Halvor Braa (pdf)

Regnskapsfører og sparringspartner Harald Pedersen (pdf)

         
10.12.2012   Presentasjon av driftsgranskingane  
 
         
06.12.2012   Bioenergy, Rural Development and Policy, Green Innovation research seminar  
 
 
 
 
         
22.11.2012   Markedsreguleringer – et gode for felleskapet eller gammelt tankegods?   Markedsregulering Per Christian Rålm
         
25.10.2012   Jordbrukspolitiske verkemiddel – meir enn jordbruksavtale   Jordbrukspolitiske verkemiddel – meir enn jordbruksavtale Agnar Hegrenes
         
17.10.2012   Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden?  

Presentasjon av rapporten Ivar Pettersen

Noen utviklingstendenser innen eierskap i matindustrien Per Christian Rålm

Herkules: En industriell vekstpartner for norsk næringsliv Sverre Flåskjær og Torkild Solli Haukaas

Nye konkurranseforhold Sveinung Svebestad

Et blikk mot vår nærmeste nabo – trender og utvikling i svensk landbruk Harald Svensson

         
27.09.2012   Importvernet - fra skjermet til konkurranseutsatt  

Importvern – fra skjermet til konkurranseutsatt? Klaus Mittenzwei

Importvernet for landbruk Arne Melchior

         
13.09.2012   NILF samrådsmøte 2012, Holmsbu Spa  

Presentasjon av Landbruksmeldinga Ola T. Heggem

Landbruksmeldinga og rammevilkår for bonden: Erfaringer, vurderinger og synspunkter fra en nedtrappingsbonde Hans Kristian Norset 

Landbruksmeldinga og bondens rammevilkår de neste 10 årene: Erfaring, strategi og synspunkter fra satsingsbønder Tor Oluf og Kristin Kjølen 

Kommentarer til landbruksmeldinga med samfunnsøkonomisk perspektiv Eirik Romstad

         
30.05.2012   Landbrukspolitikk og markedsmakt   Do those who govern worst govern least? - The effects of deadweight costs on subsidies in political-economic equilibrium David Bullock

Market power in the milk sector Klaus Salhofer

         
09.05.2012   Peer Effects in Obesity Among Public School Children: A Grade Level Analysis   Plansjer Peer Effects in Obesity Among Public School Children: A Grade Level Analysis Rudolf Nayga
         
25.04.2012   Slekter skal følge slekters gang   Plansjer Økonomien i landbruket Siv Karin Paulsen Rye og Inger Sofie Murvold Knutsen

Plansjer Situasjon og utfordringer i norsk og trøndersk mjølkeproduksjon.
Hva bør rådgivingsapparatet fokusere på fremover?
Erland Kjesbu og Knut Krokann

Prosjektet God framtid i melkeproduksjon Per Morten Dalsaune

Gården – et felles livsprosjekt for han og henne Karin Hovde

Hvorfor velge å trappe ned som bonde? Han Kristian Norset

Hvorfor velge å satse som bonde? Utsikter for svin- og kornproduksjon i
Trøndelag
Kristin og Tor Oluf Kjølen

         
22.04.2013   Visit from Nordic Council of Ministers, Arkhangelsk, Russia  

Future cooperation possibilities – exchange of knowledge on green innovation topics

Sustainable technologies to meet the future needs for sanitation

Bridging the gap – holistic and local water governance

         
23.01.2012   Grønn innovasjon - mot mer effektiv kobling mellom politikk, praksis og forskning  
         
16.01.2012   Forskarseminar om Melding til Stortinget: landbruks- og matpolitikken  

Plansjer Norsk landbruk i eit regionalt- og klimapolitisk perspektiv Katrina Rønningen

Plansjer Miljøutfordringane i norsk jordbruk Anne Kjersti Bakken

Plansjer: Forvaltninga av skogens ressursar Aksel Granhus

Plansjer Matsektorens konkurranseevne: lønsemd, produktivitet og robustheit Agnar Hegrenes

         
13.12.2011    
 
 
         
15.11.2011   Internasjonale råvarepriser: Finans, ernæring og landbruksmerkantilisme   Plansjer Internasjonale råvarepriser: Finans, ernæring og landbruksmerkantilisme, Ole Gjølberg (PDF)
         
19.10.2011  
Plansjer frå presentasjonar og utkast til artikler (merk at dette ikkje er endelege versjonar og at det kan kome endringar)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
07.10.2011   Nye muligheter for norsk matindustri   Plansjer Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet, Carl Eckerdal (PDF 1537 KB), Plansjer The Nordic Food Sector: Future Perspectives, Grimur Valdimarsson (PDF 3444 KB), Plansjer Hva skal til for å lykkes?, Martin Klafstad (PDF 2075 KB), Plansjer Hva er viktig for norsk matindustri og hva er viktig for å lykkes? Torfinn Higdem (PDF 762 KB), Plansjer Nye muligheter for norsk matindustri, Camilla Røsjø (PDF 1397 KB), Plansjer Mat og industri 2011 - Optimistisk matindustri i motvind?, Johanne Kjuus (PDF 1094 KB)
         
11.05.2011   The Effect of Fast Food Availability on Childhood Obesity   Plansjer The Effect of Fast Food Restaurants on School Level Obesity Rodolfo M. Nayga, Jr. (PDF 1191 KB)
         
14.04.2011   Matmakt, en velfungerende verdikjede for mat? Seminar om Matkjedeutvalgets arbeid   Plansjer Mat makt og avmakt - Matkjedeutvalget - Redegjørelse for statsrådene 6.april 2011 Einar Steensnæs (PDF 253 KB), Plansjer EUs arbeid med utvikling av velfungerende verdikjeder for mat. Paralleller og ulikheter mellom de to prosessene Bjørn Eidem (PDF 6931 KB), Plansjer Matkjedeutvalgets innstilling - noen (konkurransepolitiske) refleksjoner Tommy Staahl Gabrielsen (PDF 146 KB)
         
14.04.2011   Når gjelda øker og regningsbunken vokser   Plansjer Velkommen til økonomiseminar: «Når gjelda øker og regningsbunken vokser» Tore Bjørkli (PDF, 924 KB), Plansjer Når gjelda øker og regningsbunken vokser Erland Kjesbu (PDF, 253 KB), Plansjer Driftsøkonomien i landbruket - status og utviklingstrekk Siv Karin Paulsen Rye og Inger Murvold Knutsen (PDF, 331 KB), Plansjer Investeringer i landbruket - Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? Lars Ragnar Solberg (PDF, 1298 KB), Plansjer Økonomiske resultat på store enkeltbruk med mjølkeproduksjon Knut Krokann (PDF, 266 KB), Plansjer Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Andreas Overrein (PDF, 870 KB), Plansjer Økonomisk krisehåndtering for gårdbrukere Ole Graneng (PDF, 1628 KB), Plansjer Banken og økonomiske kriser i landbruket Anja Gotvasli (PDF, 1227 KB), Plansjer Erfaringer og mulige bidrag knyttet til økonomiske kriser i landbruket Kristin Wibe (PDF, 98 KB)
28.02.2011    Oppdatering av landbrukspolitikken i Sveits    Plansjer Swiss Agricultural Policy, Direct payments, WTO, Free trade with EU Stephan Pfefferli (PDF, 2278 KB)
03.02.2011    Mer konkurransedyktig norsk forskning om fremtidens bioøkonomi - Lærdommer fra gjennomgangen av instituttene under Landbruks- og matdepartementet    Plansjer Agriculture's future needs for research: challenges, innovations and institutions Catherine Moreddu (PDF, 172 KB), Plansjer Utfordringer og kritiske veivalg for LMD-institutterne Søren E. Frandsen (PDF, 1441 KB), Plansjer Oppsummering av gjennomgangen av LMD-instituttene Ivar Pettersen (PDF, 16 KB)
08.12.2010   Hvordan ble økonomien for norske bønder i 2009?   Plansjer Driftsgranskingar 2009 Torbjørn Haukås og Eva Øvren (PDF, 185 KB)
25.11.2010    Hvor effektiv er norsk landbrukspolitikk?    sn20101125-Plansjer-IGaa.pdf (PDF, 87 KB), sn20101125-Plansjer-KMi.pdf (PDF, 222 KB), sn20101125-Plansjer-IPe.pdf (PDF, 48 KB)
24.11.2010    Konkurransepolitikken i matsektoren belyst ved Tine-saken    sn20101124-Plansjer-TSG.pdf (PDF, 166 KB), sn20101124-Plansjer-NHMF.pdf (PDF, 523 KB)
26.10.2010    Målavvik uten enkle lærdommer - Riksrevisjonens rapport om landbrukspolitikken    sn20101026-Plansjer-Rr.pdf (PDF, 126 KB), sn20101026-Plansjer-OCR.pdf (PDF, 118 KB), sn20101026-Plansjer-KMi.pdf (PDF, 206 KB), sn20101026-Plansjer-IPe.pdf (PDF, 203 KB)
14.10.2010    Hvordan treffer bøndene sine strategiske beslutninger    sn20101014-Plansjer-BOh.pdf (PDF, 244 KB)
14.06.2010    Matmakt, ressursforvaltning og virkemiddelbruk: Tre bidrag rundt aktuelle landbrukspolitiske tema    sn20100614-Plansjer-KSa.pdf (PDF, 218 KB), sn20100614-Plansjer-KMi.pdf (PDF, 354 KB)
16.03.2010    Status og utviklingstrekk, økonomi og utfordringer i landbruket i Trøndelag    sn20100316-Plansjer-EkjRSa1.pdf (PDF, 1318 KB), sn20100316-Plansjer-SKPR.pdf (PDF, 354 KB), sn20100316-Plansjer-PHH.pdf (PDF, 117 KB), sn20100316-Plansjer-BGH.pdf (PDF, 1193 KB), sn20100316-Plansjer-KKr.pdf (PDF, 262 KB), sn20100316-Plansjer-EkjRSa2.pdf (PDF, 251 KB)
18.09.2009    The Financial Crisis and Agriculture    sn20090918-Plansjer-DBl-2.pdf (PDF, 1101 KB), sn20090918-Plansjer-DBl-1.pdf (PDF, 2094 KB)
28.04.2009    Norsk matindustri - Mellom politikk og marked    Plansjer Øyvind Fylling-Jensen (PDF, 140 KB), Plansjer Johanne Kjuus (PDF, 298 KB), Plansjer Geir Olav Opheim (PDF, 1789 KB), Plansjer Håkon Mageli (PDF, 2891 KB), Plansjer Gøran Thørn (PDF, 1007 KB)
23.09.2008    Economies of Scope: what is it, how to analyse it and some empirical results (also for Norway)    Plansjer (PDF, 114 KB)
03.12.2008    Hvordan ble økonomien for norske bønder i 2007? - Hva forteller Driftsgranskingene oss?    Plansjer (PDF, 264 KB)
28.11.2008    Mat, vann og avfall - ressurser i krise!    Plansjer Aksel Nærstad (PDF, 2749 KB), Plansjer Johannes Deelstra (PDF, 1387 KB), Plansjer Christian Anton Smedshaug (PDF, 6289 KB), Plansjer Espen Villanger (PDF, 421 KB), Plansjer Petter Jenssen (PDF, 18 809 KB), Plansjer John Bryden (PDF, 203 KB)
23.09.2008    Economies of Scope: what is it, how to analyse it and some empirical results (also for Norway)    Plansjer (PDF, 114 KB)
10.09.2008    Jubileumsseminar: «Gammel næring - ny oppskrift»    Plansjer Wilfrid Legg (PDF, 1746 KB), Plansjer Laurian Unnevehr (PDF, 847 KB)
05.05.2008    Er dagens jordbruk en drivkraft for distriktsutvikling?, John M. Bryden (UHI Skottland), Svenn Arne Lie (NILF) og Karen Refsgaard (NILF)    Plansjer John M. Bryden (PDF, 224 KB), Plansjer Svenn Arne Lie (PDF, 344 KB), Plansjer Karen Refsgaard (PDF, 1599 KB)
22.04.2008    Næring for verdiskaping: Status for norsk matsektor, Johanne Kjuus (NILF), Anders Nordlund (NILF), Ivar Pettersen (NILF), André Monsrud (næringspolitisk sjef, KIFF), Sverre Leiro (adm. dir. Norgesgruppen), representanter for akademia og forvaltning    Plansjer (PDF, 1866 KB)
11.03.2008    Matsektoren i Norge og EU - status og utviklingstrekk, Lars Johan Rustad, Ragnhild Kongsvoll og Svenn Arne Lie (NILF)    Plansjer Lars Johan Rustad (PDF, 800 KB), Plansjer Ragnhild Kongsvoll (PDF, 294 KB), Plansjer Svenn Arne Lie (PDF, 475 KB)
28.02.2008    Landbrukspolitikken i USA og EU: Siste utvikling og framtidige perspektiv, David Bullock (University of Illinois), Klaus Salhofer (Technische Universität München) og Jukka Kola (Universitetet i Helsingfors)    Plansjer David Bullock (PDF, 1139 KB), Plansjer Klaus Salhofer (PDF, 1451 KB), Plansjer Jukka Kola (PDF, 1276 KB)
03.10.2007    Hvor gjennomførbar er drømmen om biodrivstoff? Økonomiske syn og analyse, Bruce McCarl (Texas A&M University)    Plansjer (PDF, 1619 KB)
08.08.2007    Livskvalitet - en viktig drivkraft for distriktsutvikling og samfunnsplanlegging, Jon D. Erickson (University of Vermont, USA)    Plansjer (PDF, 5902 KB)
20.06.2007    Helse - økonomiske og andre virkemidler for unngå overvekt (Health - economic and other instruments for avoiding obesity), Arnhild Haga Rimestad (Sosial- og helsedirektoratet), Maria Loureiro (NILF og University Santiago de Compostela, Spania) (in English) og Kyrre Rickertsen (Universitetet for miljø og biovitenskap). Kommentar ved Brita Bye (SSB og leder av Særavgiftsutvalget)    Plansjer Arnhild Haga Rimestad (PDF, 1418 KB), Plansjer Maria Loureiro (PDF, 638 KB), Plansjer Kyrre Rickertsen (PDF, 3460 KB), Plansjer Brita Bye (PDF, 44 KB)
30.05.2007    Hva skjer i Sveits?, Åge Klepp og Hanne Eldby (Landbrukets Utredningskontor)    Plansjer Åge Klepp og Hanne Eldby (PDF, 499 KB), Plansjer Christian Zurbuchen 1 (PDF, 408 KB), Plansjer Christian Zurbuchen 2 (PDF, 131 KB), Plansjer Christian Zurbuchen 3 (PDF, 113 KB)
24.05.2007    Skattereformen - konsekvenser for landbruket, Arild Bustnes (Norges Bondelag) og Finn G. Andersen (NILF)    Plansjer Arild Bustnes (PDF, 69 KB), Plansjer Finn G. Andersen (PDF, 165 KB)
27.03.2007    Er det større risiko i fiskeoppdrett enn i gardsdrift?, Ola Flaten (NILF)    Plansjer (PDF, 467 KB)
08.03.2007    Samdrifter i melkeproduksjon, Egil Petter Stræte (Norsk senter for bygdeforskning), Agnar Hegrenes (NILF) og Svein Olav Holien (NILF)    Plansjer Egil Petter Stræte (PDF, 169 KB), Plansjer Agnar Hegrenes (PDF, 95 KB), Plansjer Svein Olav Holien (PDF, 168 KB)
01.03.2007    Norge forhandler med EU - Forsøk på å flytte en koloss, Innleder: Alf Vederhus (LMD). Diskusjon med: Aslak Bonde (politiskanalyse.no) og Frode Veggeland (NILF)    Plansjer (PDF, 158 KB)
12.12.2006    Spesialiteter i salgssamvirker - Utfordringer og muligheter, Innledere: Kåre Wold (avdelingssjef i Gilde), Ann-Christin Sørensen og Svein Ole Borgen (forskere i NILF). Korte kommentarer til innleggene fra Gjermund Stormoen (Tine) og Arild Husefjeld (Prior)    Plansjer (PDF, 549 KB)
29.11.2006    Driftsgranskingene 2005, Torbjørn Haukås og Eva Øvren (NILF)    Plansjer (PDF, 221 KB)
03.10.2006    Noen svakheter ved tradisjonelle risikovurderinger og mulige alternative analyser, Gudbrand Lien (NILF)    Plansjer (PDF, 299 KB)
16.05.2006    Verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæringer til trøndersk landbruk, Erland Kjesbu, Siv Karin Paulsen Rye, Kristin Stokke og Otto Sjelmo (NILF)    Plansjer (PDF, 372 KB)
05.04.2006    WTO og landbruket i Nordland - beregninger ut fra ulike forhandlingsforslag, Ole Kristian Stornes og Klaus Mittenzwei (NILF)    Plansjer (PDF, 251 KB)
28.03.2006    Norge og EU, likt og ulikt?, Alf Vederhus (Landbruks- og matdepartementet)    Plansjer (PDF, 51 KB)
14.03.2006    Bruk av skattevirkemidler i landbrukspolitikken, Finn Andersen (NILF)    Plansjer (PDF, 102 KB)
14.02.2006    Matproduksjonens moralske økonomi, Stig Gezelius (NILF)    Plansjer (PDF, 39 KB)
01.12.2005    Mot nye regioner i norsk forvaltning; konsekvenser og utfordringer for landbruksforvaltninga, Jørund Nilsen (ECON Analyse)    Plansjer (PDF, 339 KB)
24.11.2005    Driftsgranskingene 2004, Torbjørn Haukås og Eva Øvren (NILF)    Plansjer (PDF, 128 KB)
04.10.2005    Samvirkeform og konkurransepolitikk, Lars Sørgård (sjeføkonom i Konkurransetilsynet)    Plansjer (PDF, 101 KB)
04.10.2005    Kommentarer til Lars Sørgårds innlegg (ovenfor), Ann-Christin Sørensen og Ivar Pettersen (NILF)    Plansjer (PDF, 102 KB)
21.06.2005    Utnyttelse av utmark. Eksempel fra Selbu, Otto Sjelmo (NILF)    Plansjer (PDF, 157 KB)
21.06.2005    Verdiskaping fra nordnorsk landbruk: Verdiskaping og sysselsetting i primærjordbruket, Ole Kristian Stornes (NILF)    Plansjer (PDF, 227 KB)
21.06.2005    Verdiskaping fra nordnorsk landbruk: Ringvirkninger av jordbruket, Reidun Grefsrud (Østlandsforskning)    Plansjer (PDF, 148 KB)
08.03.2005    Markedstilpasning gjennom nye kontraktsformer i jordbruket, Agnar Hegrenes og Svein Ole Borgen (NILF)    Plansjer (PDF, 498 KB)
08.02.2005    Risiko i økologisk, integrert og konvensjonell planteproduksjon, Ola Flaten og Gudbrand Lien (NILF)    Plansjer (PDF, 449 KB)
16.12.2004    Innovasjon og regelverk i landbrukssektoren, Audun Gleinsvik (Econ Analyse)    Plansjer (PDF, 365 KB)
10.11.2004    Distriktskommisjonens innstilling - fra landbrukspolitikk til helhetlig bygdeutvikling, Johan Petter Barlindhaug (leder av Distriktskommisjonen)    Plansjer (PDF, 115 KB)
09.11.2004    Driftsgranskingene 2003, Torbjørn Haukås (NILF) og Eva Øvren (NILF)    Plansjer (PDF, 863 KB)
02.11.2004    Landbruk i Norge og EU - status og utviklingstrekk, Lars Johan Rustad (NILF) og Nils Øyvind Bergset (NILF)    Plansjer (PDF, 439 KB)
26.08.2004    Directions of Agricultural Policy and Issues on the WTO Doha Round for Agriculture in Korea, Doo Bong Han (Korea University, Seoul) og Jeong Bin Im (Gyeongsang National University, Chinju)    Plansjer (PDF, 888 KB)
03.12.2003    Markedsføring av økologiske produkter, Anne Moxnes Jervell (NILF) og Svein Ole Borgen (NILF)    Plansjer (PDF, 362 KB)

 

 

 

Plansjer brukt i NILF seminarer

 

NILF i media