Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Kurs

Kurs i landbruksøkonomi

Foto: iStockphoto

NILF og Økonomiforbundet har gleden av å ønske velkommen til kurs i Landbruksøkonomi for regnskapsførere, landbruksrådgivere, gårdbrukere, ansatte i landbrukssektoren og alle med interesse for landbruk. Kurset tar for seg produksjonskunnskap og produksjonsøkonomi for forskjellige driftsgrener.

 

Kurs: Driftsplan opp av skuffa!

Velkommen til kurs om mål og styring i landbruksforetak, og hvordan utarbeide en god driftsplan.

Kurset er for regnskapsførere, landbruksrådgivere, gårdbrukere, ansatte i landbrukssektoren og andre med interesse for landbruk.

Kurs: Økonomidagene 2015

 

NILF i media