Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

NILFs styre

Tips en venn Skriv ut

 • Leder: Gudbrand Kvaal, tidligere adm.dir. i Norges skogeierforbund (2013-30.9.2015)
 • Nestleder: Assisterende landbruksdirektør Åse M. Vaag, Fylkesmannen i Hordaland (2011-30.9.2015)
 • Medlem: Professor Odd Magne Harstad, Universitetet for miljø- og biovitenskap (2013-30.9.2015)
 • Medlem: Konserndirektør Håkon Mageli, Orkla ASA (2011-30.9.2015)
 • Medlem: Seniorforsker Oddveig Storstad, Norsk senter for bygdeforskning (2013-30.9.2015)
 • Medlem: Forsker Karen Refsgaard, NILF, hovedkontoret (2013-30.9.2015)
 • Personlig varamedlem: Seniorrådgiver Torbjørn Haukås,  NILF, distriktskontoret i Bergen (2013-30.9.2015)
 • Medlem: Forsker Frode Veggeland, NILF, hovedkontoret (2011-30.9.2015)
 • Personlig varamedlem: Forsker Anna Birgitte Milford, NILF, distriktskontoret i Bergen (2013-30.9.2015)

De ansattes representanter har personlige varamedlemmer som angitt ovenfor. Øvrige styremedlemmene har disse varamedlemmene:

 • Første varamedlem: Direktør Roald Guldbrandsen, Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (2011-30.9.2015)
 • Andre varamedlem:  Landbruksdirektør Morten Ingvaldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (2011-30.9.2015)
 • Tredje varamedlem: Kommunikasjonssjef Bjørg Bruset, Norsk institutt for naturforskning (2013-30.9.2015)

Funksjonstiden for samtlige medlemmer og varamedlemmer avsluttes 30.09.2015 som følge av fusjonen mellom Norsk institutt for Skog og landskap, Bioforsk og NILF. Årsaken til at styreperioden ikke avsluttes ved fusjonstidspunktet 01.07.2015, er avleggelse av regnskap og rapport mv. for første halvår 2015.

 

NILF i media