Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Dagligvarehandel og mat 2013

Tips en venn Skriv ut

Dagligvarehandel og mat 2013

Redaktør: Ivar Pettersen

ISBN: 978-82-7077-846-1
ISSN: 1891-7100

Hele rapporten i PDF-format (5901 KB)

Innhold

Sammendrag
Summary
 
DEL 1
1   Om norsk dagligvarehandel
  1.1   Innledning
  1.2   Utviklingen av dagens dagligvarehandel
  1.2.1   Tre sentrale utviklingstrekk
  1.3   Markedet for dagligvarer
  1.4   De fire store
  1.4.1   NorgesGruppen
  1.4.2   Coop Norge
  1.4.3   Reitangruppen AS
  1.4.4   ICA Norge
  1.5   Begreper og datakilder
  1.5.1   Begreper benyttet i rapporten
  1.5.2   Datakilder
2   Struktur og verdiskaping
  2.1   Sysselsetting
  2.2   Bedrifter og butikker
  2.2.1   Utvikling i antall bedrifter
  2.2.2   Dagligvarehandelens andel av varehandelen
  2.2.3   Utvikling i antall dagligvarebutikker fordelt på kjeder
  2.2.4   Utvikling i antall sysselsatte per bedrift
  2.3   Omsetning
  2.3.1   Omsetningsutviklingen til de ulike dagligvarekjedene
  2.3.2   Omsetningsutvikling i de ulike markedssegmentene
  2.3.3   Geografisk fordeling
  2.4   Verdiskaping i varehandelen
  2.4.1   Bruttoprodukt fordelt på sektorer
  2.5   Lønnskostnader
  2.6   Driftsmarginer og bruttofortjeneste
  2.6.1   Driftsmarginer
  2.6.2   Bruttofortjeneste
  2.7   Produktivitetsutvikling
  2.8   Grensehandel
  2.8.1   Omfang og utvikling i grensehandelen
  2.8.2   Årsaker til grensehandel
  2.8.3   Betydning for innenlands verdiskapning
3   Verdikjede og samspill
  3.1   Leveringskjeder for dagligvarer
  3.1.1   Utforming av leveringskjeder i dagligvarehandelen
  3.1.2   Dagligvarekjedenes distribusjonsformer
  3.2   Matindustri og dagligvarehandel
  3.2.1   Eierskap
  3.2.2   Produktutvikling
  3.2.3   Egne merkevarer
  3.2.4   Effektiv vareforsyning
  3.2.5   Leverandørkontrakter
  3.3   Kunnskap, kompetanse og innovasjon i dagligvarehandelen
  3.4   Forbrukeren og dagligvarehandelen
  3.4.1   Butikktetthet
  3.4.2   Nærbutikkenes betydning
  3.4.3   Utvikling i forbrukertrender
  3.4.4   Forbrukernes utgifter til mat- og drikkevarer
  3.4.5   Prisforskjeller på matvarer mellom Norge og EU
  3.5   Samfunnsansvar
  3.5.1   Verdikjedens samlede samfunnsansvar
  3.5.2   Etikk og etisk handel
Referanser
 
DEL 2
Lov om god handelsskikk, av Tommy Staahl Gabrielsen
Vertikale relasjoner, av Nils-Henrik Mørch von der Fehr
Dine og mine merkevarer, av Ivar Pettersen
Prisutvikling, lønnsomhet og produktivitet, av Steinar Vagstad
Konkurransedyktige verdikjeder for mat, av Ivar Pettersen