Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Discussion papers-Contents

Tips en venn Skriv ut

Discussion papers

Papers in this series are meant for stimulating discussions. The authors would welcome all kinds of responses to these papers. The interpretations and conclusions in these papers are those of the authors.

Copyright © by the Author(s). All rights reserved. Readers may take verbatim copies of these documents for non-commercial purposes by any means, provided that this copyright notice appears on all such copies.

Annum 2015

2015-1   Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum and Hilde Helgesen: Nudges to increase recycling and reduce waste (PDF 1318 KB) (June 2015)
2015-2   Valborg Kvakkestad, Arild Spissøy and Klaus Mittenzwei: High school pupils’ attitudes to agricultural policies in Norway (PDF 469 KB) (June 2015)
2015-3   Hilde Helgesen: Matsvinn og matavfall i Norge. Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? (PDF 1529 KB) (June 2015)
                

Annum 2013

2013-1   Helge Berglann: Approaching Equilibrium with Tradable Share Permits (PDF 207 KB) (January 2013)
2013-2   Ivar Pettersen: Behov for konkurransepolitikk og landbrukssamvirke – Mulige momenter ved en landbruks‐ og matpolitisk vurdering av samarbeidsavtalen ICA/Norgesgruppen (PDF 497 KB) (februar 2013)
2013-3   Klaus Mittenzwei: Tydeligere distriktsprofil: Effekter av omfordeling av tilskudd for norsk jordbruk (PDF) (mars 2013)
2013-4   Klaus Mittenzwei: Effekter av Høyres jordbrukspolitiske program for stortingsvalget 2013 på lang sikt (PDF 315 KB) (april 2013)
2013-5   Hugo Storm and Klaus Mittenzwei: Farm survival and direct payments in the Norwegian farm sector (PDF 428 KB) (April 2013)
2013-6   Nina Lande, Leif Jarle Asheim, Lars Olav Eik and Dismas Mwaseba: Climate Change Mitigation in Tanzania: Agricultural Production Systems in Njombe. Work Report from a Study in a High Altitude Farming Area (PDF 458 KB) (August 2013)
                

Annum 2012

2012-1   Habtamu Alem Terefe: People in Crises: Tackling the Root Causes of Famine in the Horn of Africa (PDF 416 KB) (version May 2011)
2012-2   Lars Øystein Eriksen: Omstillings- og innovasjonsevne i verdikjeden for mat (PDF 397 KB) (versjon april 2012)
2012-3   Julie Nåvik Hval: Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds- og salgskanaler (PDF 606 KB) (versjon april 2012)
2012-4   Klaus Mittenzwei and Tim Josling: Comparative analysis of data frameworks for agricultural policy analysis - The WTO-notifications and the OECD's PSE database (PDF 877 KB) (version April 2012)
2012-5   Helge Berglann: Fiskejuks og forvaltning (PDF 213 KB) (versjon august 2012)
2012-6   Klaus Mittenzwei: Analyzing farm structural change using the Norwegian Direct Payment Register: Data overview and preliminary analyses (PDF 2416 KB) (version September 2012)
                

Annum 2011

2011-1   Klaus Mittenzwei og Paal Brevik Wangsness: Balansering av klima-, landskaps- og beredskapsmål i norsk jordbrukspolitikk (PDF 327 KB) (versjon mai 2011)
2011-2   Valborg Kvakkestad, Karen Refsgaard and Helge Berglann: Citizen and consumer attitudes to food and food production in Norway (PDF 236 KB) (version June 2011)
2011-3   Refsgaard K, H Bergsdal, J Pettersen and H Berglann: Climate gas emissions from food systems - use of LCA analyses (PDF 637 KB) (version August 2011)
                

Annum 2010

2010-1   Geir Wæhler Gustavsen and Kyrre Rickertsen: Effects of Taxes and Subsidies on Food Purchases: A Quantile Regression Approach (PDF 207 KB) (version January 2010)
2010-2   Klaus Mittenzwei: On the performance of the agricultural sectors in Norway and Switzerland (PDF 226 KB) (version February 2010)
2010-3   Klaus Mittenzwei, David S. Bullock, Klaus Salhofer and Jukka Kola: Towards a theory of policy timing
2010-4   Klaus Mittenzwei: Optimal timing in the presence of uncertainty and non-instantaneous sectoral adjustment: The case of Norwegian grain policy (PDF 216 KB) (version May 2010)
2010-5   Otto Sjelmo og Siv Karin Paulsen Rye: Optimismen tar hvileskjær? Kapasitetsutvikling og investeringer i husdyrplasser i Trøndelag 2005-2009 (PDF 410 KB) (versjon juni 2010)
2010-6   Helge Berglann: Fisheries Management under Uncertainty using a Hybrid Instrument (PDF 335 KB) (version April 2012)
2010-7   Klaus Mittenzwei, Julie Nåvik Hval, Ivar Pettersen og Finn Andersen: Jordbrukspolitikkens samfunnsmessige verdiskaping. Innspill til arbeidet med ny melding til Stortinget om mat- og landbrukspolitikken (PDF 374 KB) (versjon september 2010)
2010-8   John Bryden: Renewable Energy as a Rural Development Opportunity (PDF 239 KB) (version September 2010)
2010-9   John Bryden: European Rural Policy: Old wine in Old bottles: is it Corked? (PDF 153 KB) (version October 2010)
2010-10   Berit Kristiansen (red.): Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk (PDF 438 KB) (versjon oktober 2010)
2010-11   Lars Ragnar Solberg: Tilleggsutredning om landbrukets rolle i lokal og regional utvikling (PDF 336 KB) (versjon oktober 2010)
2010-12   Karen Refsgaard, John Bryden og Kjersti Nordskog: Landbrukets ringvirkninger. Deloppgave 3 i en drøfting av landbruks- og matpolitikkens distriktspolitiske betydning (PDF 1138 KB) (versjon oktober 2010)
2010-13   Erland Kjesbu, Knut Krokann, Liv Grethe Frislid, Kjell Staven, Agnar Hegrenes og : Utvikling i geografisk fordeling av arealbruk og produksjon i jordbruket (PDF 645 KB) med Vedlegg 1 (PDF 1592 KB) og Vedlegg 2 (PDF 830 KB) (versjon oktober 2010)
                

Annum 2009

2009-1   Klaus Mittenzwei, Lars Johan Rustad og Erik Bøe: Effekter av en omlegging av virkemiddelbruken i norsk jordbruk. En analyse basert på Jordmod og referansebrukene (PDF 270 KB) (versjon februar 2009)
2009-2   Helge Berglann: Implementing Optimal Rewards for Economic Regulation using Tradable Share Permits (PDF 233 KB) (version July 2011)
2009-3   Klaus Mittenzwei: Potensielle effekter for jordbruket av partiers partiprogrammer foran Stortingsvalget 2009. En analyse basert på Jordmod (PDF 351 KB) (versjon august 2009)
2009-4   John Bryden and Karen Refsgaard: Institutions and Sustainable Development: The case of Water, Waste and Food (PDF 247 KB) (version December 2009)
                

Annum 2008

2008-1   Gudbrand Lien, Ola Flaten, Matthias Koesling og Anne-Kristin Loes: Utmelding av norske øko-bønder - Hva er årsakene? Resultater fra en spørreundersøkelse høsten 2007 (PDF 530 KB) (versjon november 2008)
2008-2   Onno-Frank van Bekkum and Svein Ole Borgen: A Dual Signal Approach to Cooperative Performance Measurement. Rethinking Prices and Profits in the European Dairy Industry (PDF 255 KB) (version August 2008)
2008-3   Leif Jarle Asheim: An Excel Based Stochastic LP Model for a Dairy and Meat Farm (PDF 420 KB) (version December 2008)
2008-4   Ole Jakob Bergfjord, Gudbrand Lien og Øyvind Hoveid: Bondehusholdenes økonomi. Resultater fra en spørreundersøkelse våren 2008 (PDF 386 KB) (versjon januar 2009)
                

Annum 2007

2007-1   Guro Ådnegard Skarstad and Svein Ole Borgen: Norwegian pig producers’ view on animal welfare (PDF 448 KB) (version March 2007)
2007-2   Guro Ådnegard Skarstad and Svein Ole Borgen: Norwegian cattle farmers’ view on animal welfare (PDF 461 KB) (version May 2007)
2007-3   Leif Jarle Asheim: The economy of alternative grazing regimes in Setesdal Vesthei and south-western Hardangervidda (PDF 401 KB) (version October 2007)
2007-4   Guro Ådnegard Skarstad and Svein Ole Borgen: Norwegian poultry farmers’ view on animal welfare (PDF 497 KB) (version October 2007)
                

 

 

NILF i media