Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

2012

Notater utgitt i 2012

Utbyggingsbruk i Hordaland

Støtte til økologisk landbruk

Environmental and climate analysis for the Norwegian agriculture and food sector and assessment of actions

Fleire dyr på sommerferie? Evaluering av beiteordningene

Innovasjon i landbruket

Hva skal det være: epler i løsvekt eller emballert? Butikkforsøk med norske, økologiske epler

Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2010

Handlingsrommet for konkurransedyktige verdikjeder for mat

Melding om årsveksten 2011. Normalårsavlinger og registrerte avlinger

Økonomien i jordbruket på Østlandet. Utviklingstrekk 2006-2010. Tabellsamling 2006-2010

Økonomien i landbruket i Trøndelag i 2010. Utviklingstrekk 2001-2010. Tabellsamling 2006-2010

Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder. En litteraturgjennomgang.

Økonomien i jordbruket på Vestlandet. Trendar og økonomisk utvikling 2001-2010

Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland. Trendar og økonomisk utvikling 2001-2010. Tabellsamling 2006-2010

Økologisk frukt og bær i Norge. Hvor mye produseres og hvordan omsettes det?

Utbyggingsbruk i Hordaland - del 2

Grensehandel - utvikling, årsaker og virkning

Utbyggingsbruk i Østfold og Akershus

Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Rogaland

Verdiskaping i Møre og Romsdal

Pelsdyrhold i Norge - avvikling, arbeidsforbruk og selskapsform

Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen

Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge

Landbruk og kompetansebehov i fjellregionen

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester

Fordeling av produktivitetsframgang. Enkelte teorielement og litt empiri

 

NILF i media