Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Grensehandel - utvikling, årsaker og virkning

Tips en venn Skriv ut

NILF-notat 2012-17 Grensehandel - utvikling, årsaker og virkning

Av Anna Birgitte Milford, Arild Spissøy og Ivar Pettersen

ISBN: 978-82-7077-836-2
ISSN: 0805-9691

Hele rapporten i PDF-format (2615 KB)

Innhold

1   Sammendrag
2   Innledning
3   Omfang og produktsammensetning av grensehandel
  3.1   Hva er grensehandel?
  3.2   Rammebetingelser for grensehandel og avgiftsfri handel
  3.3   Hvor mye brukes på grensehandel, og hvor ofte handles det?
  3.4   Hvor går grensehandelsturen?
  3.5   Utvikling i grensehandel
  3.6   Produktsammensetning grensehandel
  3.6.1   Matvarer
  3.6.2   Alkoholsalg
  3.6.3   Utvikling i opprinnelsesland for tobakk konsumert i Norge
  3.6.4   Tax-free handel
  3.6.5   Nordmenns kjøp av alkohol og tobakk i utlandet, sammenlagt
  3.7   Oppsummering omfang og produktsammensetting
4   Smugling
  4.1   Utvikling i smugling
  4.2   Markedet for smuglervarer
  4.3   Oppsummering smugling
5   Konsekvenser av økt grensehandel og smugling
  5.1   Sysselsetting
  5.2   Avgiftstap
  5.2.1   Avgiftstap som konsekvens av tax-free handel
  5.2.2   Avgiftstap fra grensehandel
  5.3   Miljøkostnader
  5.4   Oppsummering konsekvenser av grensehandel
6   Årsaker til grensehandel
  6.1   Hvem er grensehandleren?
  6.1.1   Hvor kommer grensehandleren fra?
  6.1.2   Andre karakteristikker
  6.2   Motivasjon for grensehandel
  6.2.1   Prisforskjeller
  6.2.2   Påvirkning fra konjunkturendringer?
  6.2.3   Attraktive kjøpesentre i Sverige
  6.3   Oppsummering årsaker til grensehandel
7   Forventet utvikling, vurdering av tiltak
  7.1   Forventet utvikling
  7.2   Vurdering av tiltak
8   Konklusjon
Tillegg