Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Bygdenæringer i Norge. Hvordan kan vi få bedre kunnskap om den næringsaktiviteten som foregår på norske gårdsbruk?

Tips en venn Skriv ut

NILF-notat 2015-6 Bygdenæringer i Norge. Hvordan kan vi få bedre kunnskap om den næringsaktiviteten som foregår på norske gårdsbruk?

Av Heidi Knutsen (NILF), Signe Kårstad (NILF), Eva Øvren (NILF), Ole Osvald Moss (SSB), Anne Snellingen Bye (SSB)

ISBN: 978-82-7077-907-9
ISSN: 0805-9691

Hele rapporten i PDF-format (1725 KB)

Innhold

Sammendrag
1   Innledning
  1.1   Inndeling av populasjonen
  1.2   Oppbygging av notatet
2   Bygdenæring som begrep
  2.1   Andre tilnærminger; tilleggsnæring; andre landbruksbaserte næringer
  2.2   Forslag til ny definisjon
3   Datakilder og statistikk
  3.1   Landbruksstatistikk
  3.1.1   Driftsgranskingene i jord- og skogbruk
  3.1.2   Landbrukstellingene og annen landbruksstatistikk
  3.1.3   Trendundersøkelsene
  3.1.4   Kundeeffektundersøkelsene
  3.2   Generell statistikk
  3.2.1   Bygningsanvendelse på landbrukseiendommer i Norge
  3.2.2   Næringsaktivitet på landbrukseiendommer i Norge
  3.2.3   Holdninger til bygdenæringene
4   Data fra driftsgranskingene - tilleggsnæring og annen næring
  4.1   Tilleggsnæring i driftsgranskingene
  4.1.1   Klassifisering av bruk med tilleggsnæring
  4.1.2   Omfang, omsetning og driftsoverskudd i tilleggsnæring
  4.1.3   Arbeidsinnsats i tilleggsnæringer
  4.1.4   Inn på tunet
  4.1.5   Hva betyr tilleggsnæringene for total inntjening på bruket?
  4.1.6   Lønnsomhet i tilleggsnæringer
  4.2   Annen næring i driftsgranskingene
  4.2.1   Annen næring i ulike regioner
  4.2.2   Frekvens, arbeidsinnsats og driftsoverskudd for ulike driftsgreiner innen annen næring
5   Verdiskaping og sysselsetting i andre landbruksbaserte næringer i Buskerud og Telemark
  5.1   Metode og datagrunnlag
  5.2   Frekvens for ulike tilleggsnæringer
  5.3   Verdiskaping og sysselsetting
  5.3.1   Verdiskaping som bruttoprodukt
  5.3.2   Sysselsetting
6   Nye undersøkelser
  6.1   Caseundersøkelser - andre gårdsbaserte næringer
  6.2   Beregninger basert på data fra SSBs utvalgstellinger/ fulltellinger og NILFs driftsgranskinger
  6.3   Utvalgsundersøkelser
  6.4   Kobling av registerdata (SSB)
Referanser
Vedlegg 1: Klassifisering av tilleggsnæring (NILF)