Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge 2015

Tips en venn Skriv ut

NILF-notat 2015-9 Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge 2015

Av Ole Kristian Stornes

ISBN: 978-82-7077-911-6
ISSN: 0805-9691

Hele rapporten i PDF-format (1505 KB)

Innhold

1   Innledning
2   Avlingsnivå i Nord-Norge
  2.1   Grovfôravlingene i de ulike fylkene
  2.2   Grovfôravlingene i de ulike regioner
  2.3   Grovfôravlingene i ulike husdyrproduksjoner
3   Produksjonstillegg
  3.1   Produksjonstillegg husdyr
  3.1.1   Grunnlag for tilskuddet
  3.1.2   Avgrensing ved maksimalbeløp
  3.2   Andre produksjonstilskudd
  3.2.1   Areal- og kulturlandskapstilskuddet
  3.2.2   Avgrensing av tilskuddsberettiget areal
  3.2.3   Regionale miljøprogram
  3.2.4   Tilskudd til dyr på beite
  3.2.5   Driftstilskudd melkeproduksjon
  3.2.6   Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
  3.2.7   Avgrensinger i produksjonstilskuddet
  3.2.8   Tilskudd til økologisk landbruk
  3.2.9   Avløserrefusjon
  3.2.10   Avløserrefusjon ved sjukdom
  3.3   Pristilskudd
  3.3.1   Distriktstilskudd for melk
  3.3.2   Distriktstilskudd for kjøtt