Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland

Tips en venn Skriv ut

NILF-notat 2015-12 Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland

Av Heidi Knutsen (NILF), Torbjørn Haukås (NILF), Anastasia Olsen (NILF), Marius Berger (NILF), Merethe Lerfald (ØF) og Per Kristian Alnes (ØF)

ISBN: 978-82-7077-914-7
ISSN: 0805-9691

Hele rapporten i PDF-format (18 119 KB)

Kommunesider Hordaland i PDF-format (2279 KB)

Innhold

Samandrag
1   Innleiing
  1.1   Bakgrunn for prosjektet
  1.2   Formål og problemstilling
  1.3   Oppbygging av notatet
2   Definisjonar, metodar og datagrunnlag
  2.1   Jordbruket
  2.1.1   Datagrunnlag for driftsformene
  2.1.2   Sysselsetting i jordbruket
  2.2   Skogbruk
  2.2.1   Sysselsetting
  2.2.2   Verdiskaping
  2.3   Tilleggsnæring
  2.4   Relatert arbeid og ringverknader for anna næringsliv
  2.4.1   Ringverknader
  2.4.2   Ringverknadsmodell
3   Utvikling i landbruket på Vestlandet
  3.1   Utvikling i jordbruket 2003–2013
  3.1.1   Utvikling i tal bruk og jordbruksareal
  3.1.2   Utvikling på husdyrbruk
  3.1.3   Produksjonsomfang
  3.2   Strukturutvikling i skogbruket
4   Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Hordaland
  4.1   Produksjonsinntekter og kostnader
  4.2   Verdiskaping for dei ulike produksjonane i jordbruket
  4.2.1   Mjølkeproduksjon
  4.2.2   Produksjon av geitemjølk
  4.2.3   Sauehald
  4.2.4   Storfeslakt på ammekyr
  4.2.5   Svinehald
  4.2.6   Egg og fjørfeslakt
  4.2.7   Grønsaker, poteter og korn
  4.2.8   Frukt og bær
  4.2.9   Veksthus
  4.2.10   Pelsdyr
  4.2.11   Birøkt
  4.3   Verdiskaping i jordbruket i forhold til tal innbyggjarar
  4.4   Sysselsetting i jordbruket
5   Sysselsetting og verdiskaping i skogbruket
  5.1   Sysselsetting i skogbruket
  5.2   Verdiskaping i skogbruket
6   Verdiskaping og sysselsetting i landbruksbasert tilleggsnæring
  6.1   Frekvens for ulike tilleggsnæringar
  6.2   Verdiskaping i tilleggsnæring
  6.3   Sysselsetting i tilleggsnæring
8   Ringverknader av landbruk og landbruksbasert verksemd
  8.1   Direkte og indirekte verknader av landbruket i Hordaland
9   Samla sysselsetting og verdiskaping i landbruket i Hordaland
  9.1   Verknader vidare i verdikjeda og indirekte verknader
Kjelder
Vedlegg