Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Sogn og Fjordane

Tips en venn Skriv ut

NILF-notat 2015-13 Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Sogn og Fjordane

Av Heidi Knutsen (NILF), Torbjørn Haukås (NILF), Anastasia Olsen (NILF), Marius Berger (NILF), Signe Kårstad (NILF), Merethe Lerfald (ØF) og Per Kristian Alnes (ØF)

ISBN: 978-82-7077-915-4
ISSN: 0805-9691

Hele rapporten i PDF-format (16 166 KB)

Kommunesider Sogn og Fjordane i PDF-format (1991 KB)

Innhold

Samandrag
1   Innleiing
  1.1   Bakgrunn for prosjektet
  1.2   Formål og problemstilling
  1.3   Oppbygging av notatet
2   Definisjonar, metodar og datagrunnlag
  2.1   Jordbruket
  2.1.1   Datagrunnlag for driftsformene
  2.1.2   Sysselsetting i jordbruket
  2.2   Skogbruk
  2.2.1   Sysselsetting
  2.2.2   Verdiskaping
  2.3   Tilleggsnæring
  2.4   Relatert arbeid og ringverknader for anna næringsliv
  2.4.1   Ringverknader
  2.4.2   Ringverknadsmodell
3   Utvikling i landbruket på Vestlandet
  3.1   Utvikling i jordbruket 2003-2013
  3.1.1   Utvikling i tal bruk og jordbruksareal
  3.1.2   Utvikling på husdyrbruk
  3.1.3   Produksjonsomfang
  3.1.4   Økonomi
  3.2   Strukturutvikling i skogbruket
4   Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Sogn og Fjordane
  4.1   Produksjonsinntekter og kostnader
  4.2   Verdiskaping for dei ulike produksjonane i jordbruket
  4.2.1   Mjølkeproduksjon
  4.2.2   Produksjon av geitemjølk
  4.2.3   Sauehald
  4.2.4   Storfeslakt på ammekyr
  4.2.5   Svinehald
  4.2.6   Egg og fjørfe
  4.2.7   Grønsaker, poteter og korn
  4.2.8   Frukt og bær
  4.2.9   Veksthus
  4.2.10   Pelsdyr
  4.2.11   Birøkt
  4.3   Verdiskaping i jordbruket i forhold til tal innbyggjarar
  4.4   Sysselsetting i jordbruket
5   Sysselsetting og verdiskaping i skogbruket i Sogn og Fjordane
  5.1   Sysselsetting i skogbruket
  5.2   Verdiskaping i skogbruket
6   Verdiskaping og sysselsetting i landbruksbasert tilleggsnæring
  6.1   Frekvens for ulike tilleggsnæringar
  6.2   Verdiskaping i tilleggsnæring
  6.3   Sysselsetting i tilleggsnæring
7   Verdiskaping og sysselsetting i landbruksbasert verksemd
  7.1   Jordbruksbasert verksemd
  7.2   Skogbruksbasert verksemd
  7.3   Anna relatert verksemd
  7.4   Verdiskaping i landbruksbasert industri med avhengnadsforhold til landbruket i Sogn og Fjordane
  7.5   Samanlikning av verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri med marin sektor
  7.5.1   Verdiskaping
8   Ringvirkninger av landbruk og landbruksbasert virksomhet
  8.1.1   Direkte og indirekte verknader av landbruket i Sogn og Fjordane
9   Samla sysselsetting og verdiskaping i landbruket i Sogn og Fjordane
  9.1   Verknader vidare i verdikjeda og indirekte verknader
Kjelder
Vedlegg