Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Publikasjoner som NILF utgir

Tips en venn Skriv ut

Årlig utkommer

NILF er sekretariat for Budsjettnemnda for jordbruket som årlig gir ut

  • Jordbrukets totalregnskap og jordbrukets totalbudsjett (Totalkalkylen for jordbruket)
  • Referansebruksberegninger
  • Oversikt. Tillegg til totalkalkylen
  • Volum- og prisindekser for jordbruket
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken

Se også egen oversikt over BFJ-publikasjoner utgitt i 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017

Resultater fra forskning og utredninger utgis i tre serier

Artikler av NILF-ansatte i tidsskrifter og bøker med fagfellevurdering
 

 

Andre rapporterNILF gir også ut

  • Merverdiavgiftsnøkkel for landbruket
  • Dekningsbidragskalkyler for ulike områder

I forbindelse med NILFs/BFJs 50-årsjubileum ble utgitt

Ønsker du å bestille publikasjoner fra oss?
Se informasjon om bestillingsmåte og priser.

 

 

NILF i media