Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Dokumentasjon av Jordmod: Modellbeskrivelse og analyser-Innhold

Tips en venn Skriv ut

NILF-rapport 2008-3 Dokumentasjon av Jordmod: Modellbeskrivelse og analyser

Av Klaus Mittenzwei og Ivar Gaasland

ISBN: 978-82-7077-715-0
ISSN: 0805-7028

Hele rapporten i PDF-format (511 KB)

Innhold

Sammendrag
Summary
1 Innledning
2 Modellbeskrivelse
 2.1 Modellkonsept og datagrunnlag
 2.1.1 Modellsystem og modulene
 2.1.2 Datagrunnlag
 2.2 Tilbudsmodulen
 2.2.1 Bruksmodulen for primærjordbruket
 2.2.2 Kjøttforedlingsmodulen
 2.2.3 Meierimodulen
 2.3 Markedsmodulen
 2.3.1 Innenlands etterspørsel
 2.3.2 Handel, handelspolitikk og transport
 2.4 Beregning av likevekt
3 Kalibrering til basisløsning «2003»
 3.1 Primærjordbruket
 3.2 Meierisektoren
 3.3 Kjøttsektoren
 3.4 Samfunnsøkonomiske verdier
4 Scenarier
5 Resultater
6 Diskusjon
 6.1 Sammenligning med tidligere versjoner
 6.2 Behov for videreutvikling
Referanser
 

NILF i media