Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Salg av publikasjoner, programvare og skjemamateriell-Innhold

Tips en venn Skriv ut

NILF utgir årlig en rekke meldinger, rapporter og notater. Dessuten har vi for salg to planleggingsprogrammer for PC. Videre selger vi en rekke ulike skjemaer for analyse- og planleggingsformål innen landbruket.

Bestillinger kan foretas slik

Per post   Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
    Postboks 8024  Dep.
    0030  OSLO
Per e-post   postmottak[k.alfa]nilf.no
Per telefon   22 36 72 00
Per telefaks   22 36 72 99

Publikasjoner

Programvare

Skjemamateriell

 

NILF i media