Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Driftsgranskingar i jordbruket 2000

Tips en venn Skriv ut
 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Driftsgranskingar i jordbruket 2000
 

På denne sida finn du lenkjer til alt materiale om driftsgranskingane for 2000 som NILF har lagt ut på Internett. Her er lenkjer til driftsgranskingspublikasjonen, hovudtabellane på dei lilla sidene lengst bak i publikasjonen og utsende pressemeldingar i samband med offentleggjeringa av resultata for 2000.

Når det gjeld hovedtabellene, får de både på skjerm og papir best utsjånad om du bruker Internet Explorer 4/5, Netscape 6 (eller seinare) eller ei nyare utgåve av Opera og har installert fonten Arial Narrow.

 

NILF i media