Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Driftsgranskingar i jordbruket 2005

Tips en venn Skriv ut
 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Driftsgranskingar i jordbruket 2005
 

På denne sida finn du lenkjer til alt materiale om driftsgranskingane for 2005 som NILF har lagt ut på Internett. Her er lenkjer til hovudtabellane på dei lilla sidene lengst bak i publikasjonen og til utsende pressemeldingar i samband med offentleggjeringa av resultata for 2005.

Pressemeldingar

Meir utfyllande kommentarar for nokre distrikt

Presentasjon fra seminar

Driftsgranskingene 2005 (PDF-utgåve på 221 KB av PowerPoint-presentasjon gitt på seminaret Driftsgranskingene 2005)

Publikasjonen

Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2005

Tabellar

 

NILF i media