Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Driftsgranskinger i jordbruket 2005

Tips en venn Skriv ut
 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
 

På denne siden finner du lenker til alt materiale om driftsgranskingene for 2005 som NILF har lagt ut på Internett. Her er lenker til hovedtabellene på de lilla sidene bakerst i publikasjonen og til pressemeldinger sendt ut i forbindelse med offentliggjøringen av resultatene for 2005.

Pressemeldinger

Mer utfyllende kommentarer for noen distrikt

Presentasjon fra seminar

Driftsgranskingene 2005 (PDF-utgave på 221 KB av PowerPoint-presentasjon gitt på seminaret Driftsgranskingene 2005)

Publikasjonen

Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2005

Tabeller

 

NILF i media