Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Driftsgranskingene i jordbruket

Tips en venn Skriv ut
 
Driftsgranskinger i jordbruket
 

Formålet med driftsgranskingene er blant annet å vise den økonomiske utviklingen i landbruket generelt, og å vise utviklingen på gårdsbruk hvor en vesentlig del av inntekten kommer fra jord- og skogbruk. Resultatene publiseres årlig i Driftsgranskinger i jord- og skogbruk.

Granskingene gir grunnlag for økonomisk rådgivningsarbeid og materiale til intern og ekstern forskning og undervisning. Driftsgranskingene danner også basis for referansebrukene, som er en del av materialet til jordbruksforhandlingene. Materialet fra driftsgranskingene tilbake til 1972 er samlet i en database.

Driftsgranskingsmaterialet omfatter årlig nærmere 1000 regnskap fra yrkesmessig drevne bruk. Brukene er valgt ut slik at de representerer ulike landsdeler, størrelsesgrupper og driftsformer. Om lag 200 av brukene inngår i skogbruksdelen av driftsgranskingene. Driftsgranskingsdataene finnes på NILFs Internett-sider i form av tabeller.

I tillegg utarbeides egne analyser, som belyser økonomisk utvikling i jordbruket på Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge.

Les også Ord og uttrykk i Driftsgranskingane.

 
Resultater for driftsåret 2017 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2017 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2016 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2016 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2015 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2015 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2014 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2014 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2013 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2013 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2012 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2012 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2011 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2011 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2010 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2010 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2009 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2009 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2008 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2008 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2007 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2007 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2006 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2006 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2005 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2005 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2004 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2004 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2003 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2003 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2002 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2002 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2001 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2001 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 2000 (bokmål)
Resultater for driftsåret 2000 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 1999 (bokmål)
Resultater for driftsåret 1999 (nynorsk)
Resultater for driftsåret 1998
Resultater for driftsåret 1997
 
Innrapportering av data til driftsgranskingene
 
Driftsgranskingstall fra EU-landene (engelsk, tysk og fransk)
 
Driftsgranskingstall fra EU-landene (engelsk, svensk og finsk)