Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Jordbrukets prisindeks

Tips en venn Skriv ut

En del jordleiekontrakter mv. er knyttet opp til utviklingen i jordbrukets prisindeks. Indeksen har 1985 som basisår (= 100) og var 107 i 2002 da Statens landbruksforvaltning (SLF) avsluttet publiseringen og henviste til NILF.

Vi vil anbefale at denne indeksen for prisutviklingen for jordbruksprodukter (inntektssiden) anvendes for kontrakter som refererer til jordbrukets prisindeks.

Samtidig minner vi om at mange kontrakter regulerer avtalene på andre måter. Noen har knyttet leien opp til prisutviklingen for det mest aktuelle produktet. Andre har tatt hensyn til at også kostnadsiden endres og derfor knyttet reguleringen opp til utviklingen i et resultatmål. Enkelte benytter konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå og noen har klausuler om reforhandlinger.

Jordbrukets prisindeks eksisterte fra driftsåret 1925/1926 til 2002. SLF (tidligere Landbrukets Priscentral) skriver at «fra 2003 er de årlige indeksberegningene overført og samordnet med indeksberegningene fra Budsjettnemnda for jordbruket (NILF)», se volum- og prisindeksar.

Jordbrukets
prisindeks

 

    Pris-
År   indeks

 

1960    25
1961    26
1962    27
1963    27
1964    28
1965    31
1966    31
1967    32
1968    33
1969    34
1970    35
1971    36
1972    37
1973    39
1974    43
1975    49
1976    57
1977    63
1978    67
1979    70
1980    74
1981    81
1982    85
1983    88
1984    93
1985    100
1986    109
1987    112
1988    113
1989    117
1990    118
1991    120
1992    118
1993    113
1994    115
1995    109
1996    108
1997    109
1998    110
1999    107
2000    105
2001    107
2002    107
2003    108
2004    105
2005    106
2006    109
2007    115
2008    120
2009    127
2010    129
2011   135
2012   140
2013   144
2014   149
2015   156
2016*   159
2017**   159
 

 

* = Foreløpig regnskap
** = Budsjett

I tabellen over er prisutviklingen for jordbruksprodukter i henhold til «jordbrukets volum- og prisindeks» vist inklusive tilskudd (1985 = 100). Budsjettnemnda for jordbruket kaller det nest siste året for foreløpig regnskap, mens anslaget for inneværende år er et budsjettanslag der årets avtalte målprisøkninger inngår. Det vil kunne komme justeringer i indeksseriene senere, men det vil vanligvis gjelde foreløpig regnskapsår og budsjettanslaget. Et budsjettanslag treffer sjelden helt.

 

NILF i media