Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå fra 1998

Tips en venn Skriv ut

 

Nedenfor finner du lenker til tabeller og figurer som viser utviklingen i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå fra januar 1998. Tabellene og figurene finnes også i Matpriser 1980-2000-Innhold. Rapporten gir en nærmere beskrivelse av metode og gruppering av matvarene. Indeksene på denne siden ajourføres månedlig.

Se også vår temaside om matpriser.

Forbrukernivå

Engrosnivå

Produsentnivå

Sammenstilling av utvikling i forbruker-, engros- og produsentpriser, figurer

For mer informasjon kontakt:
Mads Svennerud eller Ivar Pettersen