Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Prisene på mat økte i april

Tips en venn Skriv ut

 

11.05.2015


Forbrukerpriser 

Størst prisøkning denne måneden ble registret på egg, der prisen økte med 2,4 prosent (se figur nedenfor).

Figuren viser prosentvis endring i forbrukerprisene siste måned

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 2,2 prosent. Av dette har matprisene økt med 1,3 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer har økt med 7,8 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) økte med 2,0 prosent i den samme perioden.

Frukt og grønt
Varegruppen frukt og grønt hadde en prisøkning på 1,9 prosent i april. Prisen på friske grønnsaker økte med 2,6 prosent, mens prisen på frisk frukt økte med 1,8 prosent. Prisen på øvrig frukt og grønt økte med 1,0 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt økt med 4,6 prosent.

Kjøttvarer
Prisindeksen for kjøttvarer gikk ned med 0,2 prosent fra mars til april. Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» og svin økte med hhv. 2,8 prosent og 1,7 prosent. Prisen på øvrige kjøttslag gikk ned, der prisen på lammekjøtt gikk ned med 5,8 prosent, prisen på fjørfe gikk ned med 1,5 prosent, mens prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 0,8 prosent. De 12 siste månedene, har prisindeksen på kjøtt økt med 0,4 prosent.

Meierivarer
I april viser indeksen for meierivarer en økning i prisene på 0,8 prosent, der indeksen for melk, yoghurt og fløte økte med 0,7 prosent, ost økte med 1,1 prosent og smør økte med 0,4 prosent. De 12 siste måneder, har imidlertid prisindeksen for meierivarer gått ned med 2,8 prosent.

Egg
Forbrukerprisen på egg økte med 2,4 prosent fra mars til april og har de siste 12 månedene økt med 4,2 prosent. 

Engrospriser
For meierivarer blir engrosprisen beregnet for bearbeidede produkter som ost, smør osv. Fra mars til april var engrosprisene på meierivarer uendret. Ser man på de siste 12 månedene, har engrosprisene for meierivarer økt med 2,9 prosent.

Engrosprisen på egg var uendret fra mars til april. De siste 12 månedene har engrosprisen på egg økt med 1,3 prosent. 

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. I april steg engrosprisen på storfe og svin med henholdsvis 1,4 prosent og 1,6 prosent. For fjørfe gikk prisen ned med 0,1 prosent, mens prisen på lam var uendret.

Engrosprisen har økt for samtlige kjøttslag de siste 12 månedene, med unntak av kylling der prisen har gått ned med 2,9 prosent.  Sterkest prisøkning det siste året er registrert  på svin, der prisen har økt med 9,8 prosent.

Produsentpriser
I april økte produsentprisen på storfe og svin med henholdsvis 1,4 prosent og 1,6 prosent. Prisen på lam gikk ned med 0,3 prosent. De siste 12 månedene har produsentprisen på svin økt med 11,7 prosent, mens på storfe og lam har prisen økt med hhv. 5,9 prosent og 0,2 prosent.

For mer informasjon om månedlige prisendringer,
se statistikk for matpriser fordelt på forbruker-, engros- og produsentledd.

For flere opplysninger, kontakt Mads Svennerud.

Se også: Temaside om matvarepriser

 

NILF i media