Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Referansebruk

Tips en venn Skriv ut

 

Utviklingen i jordbruksinntektene slik de kommer frem i Totalkalkylen er grunnlaget for fastsettingen av rammen i Jordbruksavtalen. Referansebrukene viser inntektsutviklingen for ulike produksjoner, bruksstørrelser og områder, samt virkninger av endringer i jordbruksavtalene.

Referansebruksberegningene ble lagt om i 2001. Beregningene bygger etter dette mest mulig direkte på grupper av bruk i Driftsgranskingene.

Resultater fra referansebruksberegningene gis ut som en egen publikasjon. Et vedlegg med detaljerte beregninger er ikke lenger å finne i publikasjonen. Fra og med 2002 publiseres dataene i dette vedlegget i form av Excel-regneark på disse sidene.

Du finner publikasjonen til referansebruksberegningene for ulike år fra siden Budsjettnemnda for jordbruket.

 

NILF i media