Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Totalkalkylen - Oversikt

Tips en venn Skriv ut

 

Jordbrukets totalregnskap 1959-2016

 

Utarbeides årlig og er en del av materialet fra som Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) leverer til jordbruksforhandlerne. Mens driftsgranskingene bygger på det enkelte bruk, gir Totalkalkylen en oversikt over de totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jordbruksprodukter.

Den brukes også i nasjonalregnskapet, og den er en del av grunnlaget for fremregningen av referansebrukssystemet. Gis ut som årlig publikasjon.

På denne siden finner du lenker til alt materiale om totalkalkylen for jordbruket som BFJ har lagt ut på Internett. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er sekretariat for BFJ.

 

 

NILF i media